REKLAMA
REKLAMA

„Wywieśmy baner. Tradycyjna polska rodzina chodzi do cyrku”! (VIDEO)

„Wywieśmy baner. Tradycyjna polska rodzina chodzi do cyrku”! (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. Kilka dni temu do Biura Rady Miasta wpłynął projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia przez Burmistrza Miasta Sanoka działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Sanoka. Wspomniała o tym wiceprzewodnicząca rady Zofia Kordela-Borczyk. Dyskusja nie była długa, ale konkretna.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia przez Burmistrza Miasta Sanoka działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Sanoka.

Rada Miasta Sanoka uchwala, co następuje:

Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Sanoka w sprawie podjęcia przez Burmistrza Miasta Sanoka działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Sanoka, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały Rady Miasta Sanoka.

Mając na uwadze dobro zwierząt oraz właściwą w tej sprawie edukację dzieci i młodzieży, Rada Miasta Sanoka zwraca się do Burmistrza Miasta Sanoka o podjęcie działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta Sanoka.

Na świecie od lat mają miejsce protesty przeciwko wykorzystywaniu zwierząt dla potrzeb rozrywki, przeciwko przetrzymywaniu zwierząt w warunkach dla nich nienaturalnych. Zwierzęta w cyrkach przebywają często w obcym dla nich klimacie, oderwane od stada i pozbawione możliwości nawiązywania właściwych dla nich relacji z innymi przedstawicielami swojego gatunku. Przez całe życie przetrzymywane są w stalowych klatkach, które opuszczają tylko na czas występów. Są nieustannie przewożone z miejsca na miejsce. Zwierzęta przez całe swoje życie zmuszane są do zachowań niezgodnych z ich naturą.

Stoimy po stronie słabszych, którzy nie mogą bronić się sami i nie są dostatecznie bronieni przez prawo. Cyrki posiadające egzotyczne zwierzęta nie spełniają minimalnych warunków trzymania ich w niewoli, regulowanych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2o04 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogrodzie zoologicznym (Dz.U. 2005 nr 5 poz. 32.).

Chcielibyśmy także chronić dobro najmłodszych sanoczan przed ugruntowaniem w nich szkodliwych wzorców traktowania zwierząt. Uważamy, że pokazy cyrkowe z wykorzystaniem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych i potencjalnie szkodliwe dla rozwoju dzieci, uczą jedynie przedmiotowego stosunku do zwierząt, co potwierdził Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk w marcu 2015 roku. Pokazuje się dzieciom zwierzęta zniewolone, złamane psychicznie, ośmieszane i ogromnie zaniedbane.

Chcielibyśmy by los wystawianych ku uciesze ludzi, kaleczonych, poniżanych, bitych, zmuszanych do nienaturalnych czynności, krępowanych łańcuchami i bezwzględnie tresowanych zwierząt nie był obojętny mieszkańcom Sanoka.

Nie ma przeciwwskazań prawnych, aby w naszym mieście wprowadzić uregulowania zapobiegające objazdowym przedstawieniom i pokazom cyrkowym z udziałem zwierząt. Świadczy o tym fakt, że w ciągu ostatnich lat w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce podjęte zostały takie decyzje. Cyrki nadal mogą do tych miast przyjeżdżać i prowadzić swoją działalność bez wykorzystania zwierząt.

W związku z powyższym zwracamy się do Burmistrza Miasta Sanoka o przyjęcie stosownych regulacji mających na celu:

1. Wydanie zarządzenia zakazującego wynajmowania terenów należących do miasta Sanoka pod organizację objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt.
2. Podjęcie działań zakazujących dystrybucji biletów na te imprezy w jednostkach organizacyjnych miasta Sanoka.
3. Podjęcie działań zakazujących promocji tych imprez z wykorzystaniem majątku miasta Sanoka.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Dyskusja o pracy burmistrza w 2019 roku (VIDEO, ZDJĘCIA)

Burmistrz przedstawił raport o stanie Gminy Miasta Sanoka (VIDEO, ZDJĘCIA)

To lanie wody, albo materiał na nowe interpelacje! (VIDEO)

28-07-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)