REKLAMA
REKLAMA

Zdalny „Mechanik” – czyli kształcenie on-line w ZS 2

SANOK / PODKARPACIE. Od 25 marca uczymy zdalnie w Zespole Szkół nr 2. W klasach technikum i szkole branżowej pierwszego stopnia nie chodzi tylko o realizację podstawy programowej. W perspektywie mamy egzamin maturalny, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Przy tym nie wolno nam zapomnieć, że najważniejsi są nasi uczniowie, których mamy nie tylko wyposażyć w wiedzę. W tym trudnym czasie musimy myśleć o tym, że młodzi ludzie znaleźli się po raz pierwszy w tak trudnej sytuacji. Ciągle towarzyszy nam niepewność.

Jednak czas, kiedy zajęcia były zawieszone, pozwolił nam oswoić narzędzia do nauki zdalnej. Mieliśmy je od początku roku szkolnego – to G Suite dla Szkół i Uczelni, pakiet narzędzi i usług Google dostosowanych do potrzeb szkół. Bezpośredni kontakt, na którym przecież opiera się edukacja, musieliśmy zastąpić łączem internetowym. Ale trwamy, działamy, jesteśmy!

Jak wygląda nauka zdalna?

Nasi poloniści mówią, że zasoby wirtualne są nieprzebrane. Można czytać lektury w dowolnym formacie, zwiedzać muzea, oglądać filmy i spektakle teatralne, w bibliotece cyfrowej POLONA można nawet obejrzeć rękopisy dzieł Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina czy rysunki Norwida i Witkacego, są tu najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Kronika Anonima zwanego Gallem. Do dyspozycji mamy lekcje na stronie epodreczniki.pl .

Nauczyciel jest przewodnikiem w tym świecie. Tworzy projekty, prowadzi lekcje online przez Google Hangouts Meet. W zasadzie ciągle jesteśmy w wirtualnej szkole, ciągle w kontakcie z uczniami. Słyszymy się, widzimy, „czytamy”. Nie tylko uczymy, ale też rozmawiamy o, parafrazując Marqueza, życiu „w czasach zarazy”. Wszyscy tych rozmów potrzebujemy.

Nauka języka angielskiego przez internet również może być ciekawa. Nauczyciele tego przedmiotu ucząc on-line korzystają z aplikacji Hangouts. Wykorzystują też oprogramowanie do tablic interaktywnych, Kiedy udostępniają swój ekran, możliwa jest interakcja- uczniowie na bieżąco wykonują ćwiczenia doskonaląc wszystkie umiejętności, mogą obejrzeć prezentację, filmik, odsłuchać nagranie.

Pracują też w grupach wykorzystując chatroomy, przygotowują projekty, używając np. aplikacji G Prezentacje. Raz w tygodniu mają konsultacje on-line. Każdy może zalogować się na Meet, poprosić o indywidualne wytłumaczenie danego tematu, poprawić ocenę, czy po prostu porozmawiać po angielsku. Języków można uczyć skutecznie także on-line, ale “prawdziwi belfrzy” ciągle tęsknią za “normalnymi” lekcjami.

W Mechaniku ogromną uwagę przykładamy do nauczania przedmiotów zawodowych

Tutaj także nauczanie zdalne nie stwarza problemów. Nauczyciele mają świadomość, że internet daje ogromne możliwości efektywnego przekazywania wiedzy zarówno w teorii, jak i praktyce. Przyszli technicy teleinformatycy, technicy spawalnictwa, technicy pojazdów samochodowych, elektronicy, automatycy oraz technicy ochrony środowiska mogą korzystać z bogatej bazy dydaktycznej Cisco Packet Tracer, ConfigMAN, LTSpice, Tina, CircuitLab, Autodesk Inventor, Logo Soft Comfort.

Niezmiernie ważne jest, że uczeń może wykonywać ćwiczenia praktyczne na symulatorach. Wirtualny problem naśladuje rzeczywisty, uczymy się na błędach nie szkodząc nikomu. Uczniowie dostają instrukcje od nauczyciela, mają możliwość konsultacji w usłudze G Suite. Udostępniamy im także nagrane tutoriale (są one świetnym przygotowaniem do części praktycznej egzaminu zawodowego), wykłady, które można obejrzeć w dogodnym momencie.

Technik mechanik, czy operator obrabiarek skrawających to kierunki, na których w tradycyjnym nauczaniu wykorzystywaliśmy na lekcjach specjalistyczne oprogramowanie typu Autodesk Inventor, Logo Soft Comfort, EdgeCam, czy Sinutrain.

Obecna sytuacja zmusiła nas do przyjęcia innej strategii nauczania. Nie wystarczy bowiem zadać uczniowi zadanie i liczyć na to, że uczeń sam sobie poradzi, z trudnym i nowym dla niego materiałem, dlatego przygotowujemy wideo-wykłady, bądź też nagrywamy zajęcia webinarowe i udostępniamy pliki wideo uczniom, którzy z różnych względów w tych zajęciach w określonym czasie uczestniczyć nie mogą. Taka forma nauczania stosowana równolegle z zajęciami webinarowymi znacząco poprawiła efektywność nauczania zdalnego.

Dzięki doskonałej bazie informatycznej jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć w formie zdalnej- nie tylko podczas pandemii. Nic jednak nie zastąpi nauczania w formie tradycyjnej, lecz zdobyte teraz, w przyspieszonym czasie doświadczenia z platformą Google Classroom umożliwiającą prowadzenie zajęć w formie zdalnej jak i platformami do prowadzenia zajęć webinarowych (Hangouts, Clickmeeting, My own Conference) sprawią, że na nowo otwartym kierunku „Technik spawalnictwa” nauka w warunkach innych, niż zajęcia szkolne może być również efektywna. Objęcie patronatem nowo powstałego kierunku przez firmy Mont Inox oraz ADR Polska S.A będzie oparte na idei kształcenia dualnego (wprowadziliśmy je jako pierwsza szkoła w powiecie sanockim) łączącego teoretyczne zajęcia w szkole z praktyką w firmach patronackich. W zakładach patronackich uczniowie będą doskonalić umiejętności praktycznej obsługi wysoko wyspecjalizowanych robotów spawalniczych. Trudno powiedzieć w jakiej formie będą odbywały się zajęcia po 1 września 2020 roku. Ostatecznie już jesteśmy przygotowani, aby zajęcia teoretyczne, w tym również naukę programowania robotów w systemie ,,POWER MILL’’ (program używany na całym świecie, w tym również przez firmę ADR Polska S.A.) prowadzić w formie zdalnej z bardzo dobrymi efektami.

Zdobyte teraz, w przyspieszonym czasie, doświadczenia z platformą Google Classroom, umożliwiającą prowadzenie zajęć w formie zdalnej, jak i platformami do prowadzenia zajęć webinarowych dadzą w przyszłości więcej możliwości kontaktowania się z uczniami w sposób, który bardziej im odpowiada. Będziemy doskonalić naszą bazę dydaktyczną, aby zapewnić absolwentom zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Pandemia, paradoksalnie, przyspieszyła proces przenoszenia szkoły do internetu. “Zastaliśmy polską szkołę tablicową, a zostawiliśmy onlajnową” – twierdzi nauczyciel języka polskiego z Krakowa, Dariusz Martynowicz. I to jest nasz niewątpliwy sukces. Nasz – uczniów i nauczycieli, bo w Mechaniku działamy wspólnie.

źródło: Zespół Szkół nr 2 w Sanoku / nadesłane

Tekst sponsorowany

01-05-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym: