REKLAMA
REKLAMA

SESJA W POWIECIE: Uchwała budżetowa i program naprawczy sanockiego szpitala! TRWAJĄ OBRADY!

SESJA W POWIECIE: Uchwała budżetowa i program naprawczy sanockiego szpitala! TRWAJĄ OBRADY!

Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 14:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się XLII Sesja Rady Powiatu Sanockiego.

Grafika poglądowa

Na naszej stronie będziecie mogli Państwo śledzić TRANSMISJĘ NA ŻYWO z obrad. Poniżej publikujemy porządek.

Okno z transmisją będzie widoczne powyżej, kilka minut przed planowanym rozpoczęciem obrad, lub zaraz po ich rozpoczęciu.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4 .Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Debata nad uchwałą budżetową na 2022 rok:
 a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
 b) odczytanie uchwały Nr 6/42/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2022, oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Sanocki w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
c) przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych, w tym Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
d) przedstawienie autopoprawek oraz stanowiska Zarządu Powiatu do nieuwzględnionych propozycji zmian budżetu wynikających ze złożonych wniosków przez komisje stałe Rady Powiatu
e) dyskusja nad wnioskowanymi poprawkami i ich głosowanie
f) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2022-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Pana Stanisława Chęć Starosty Powiatu Sanockiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/328/2021 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Sanockiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na lata 2022-2024.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

źródło: materiały nadesłane, Starostwo Powiatowe w Sanoku


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jerzy Zięba: Eksperyment w Ślepo! Kto poniesie konsekwencje?

tvPolska

29-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)