REKLAMA
REKLAMA

CZWARTEK: Sesja budżetowa w Sanoku

21SANOK / PODKARPACIE. Na 21 stycznia 2021 zaplanowano najbliższą sesję Rady Miasta Sanoka. Będzie to sesja budżetowa. Odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5. Początek o godzinie 16:00. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnego.

3. Powołanie sekretarza sesji.

4. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza.

6. Przedstawienie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

8. Przedstawienie wniosków do projektu uchwały budżetowej złożonych przez Komisje.

9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Finansowo – Gospodarczej i przedstawienie autopoprawek Burmistrza.

10. Dyskusja i głosowanie nad wnioskami i poprawkami nie uwzględnionymi w autopoprawkach.

11. Głosowanie nad projektem uchwały wraz z przyjętymi autopoprawkami.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Zamknięcie obrad sesji.

foto: archiwum redakcji

21-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)