REKLAMA
REKLAMA

Druga część obwodnicy Sanoka. Otwarcie ofert przetargowych (VIDEO)

Druga część obwodnicy Sanoka. Otwarcie ofert przetargowych (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. Pięć firm zgłosiło chęć wykonania koncepcji programowej budowy II etapu obwodnicy Sanoka. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Przetarg dotyczy wykonania dokumentacji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Na zadanie przewidziano blisko 1,7 mln złotych. Inwestycja obejmuje rozbudowę i budowę nowej drogi na odcinku 3 km. Dodatkowo mają powstać trzy mosty, ronda, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pięć ofert złożono w przetargu na wykonanie Koncepcji programowej budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Teraz rozpoczyna się sprawdzanie złożonych w postępowaniu ofert.

Oferty

Najniższą ofertę na kwotę 1 425 570,00 zł złożyła firma SAFEGE. Na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji przewidzieliśmy 1 668 522,80 zł.

Pozostałe oferty:

  • Sweco Polska Sp. z o. o. – 1 484 347,40 zł
  • HIGHWAY – 1 917 541,10 zł
  • Egis Poland – 2 017 200,00 zł
  • Konsorcjum TPF (lider), TPF Getinsa Euroestudios (partner) – 2 213 151,30 zł

Jak będą oceniane oferty?  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będzie kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe: doświadczenie zespołu projektowego (30%) i doświadczenie geologa (10 proc.).

Prace koncepcyjne   

II etap obwodnicy Sanoka jest inwestycją realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja posiada już decyzję środowiskową. Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji  

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km, w tym m.in. rozbudowę 1 km istniejącej DK84, budowę 2 km nowego odcinka DK28, a także budowę trzech mostów, skrzyżowań jednopoziomowych (rond), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cel inwestycji  

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka przebiega przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddany do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etap obwodnicy Sanoka pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,
Jasła w ciągu DK73,
Kolbuszowej w ciągu DK9,
Miejsca Piastowego w ciągu DK28,
Nowej Dęby w ciągu DK9,
Pilzna w ciągu DK73,
Przemyśla w ciągu DK28/77,
Sanoka w ciągu DK84 – II etap.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

foto: GDDKiA, Red.

źródło: Red., GDDKiA Oddział w Rzeszowie

12-04-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)