REKLAMA
REKLAMA

Elżbieta Łukacijewska o poszerzeniu Sanoka. „Powinny zyskać wszystkie strony”

SANOK / PODKARPACIE. Do końca lipca ma zapaść decyzja dotycząca ewentualnego poszerzenia granic miasta Sanoka. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza podtrzymać zawartą w projekcie opinię wojewody podkarpackiej Ewy Leniart, proponującą powiększenie granic miast Sanoka o miejscowości Bykowce oraz Zabłotce.

W konsultacjach społecznych mieszkańcy gminy jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko włączaniu ich miejscowości do Sanoka. Mieszkańcy Sanoka w większości byli za takim rozwiązaniem.

Frekwencja w Sanoku niespełna 4%, frekwencja w gminie Sanok ponad 70%.

Jakie jest stanowisko europosłów naszego regionu? Odpowiedzi udzieliła nam europoseł Elżbieta Łukacijewska. Czekamy na stanowisko europosłów Tomasza Poręby oraz Bogdana Rzońcy.


ELŻBIETA ŁUKACIJEWSKA, poseł do Parlamentu Europejskiego:

Jestem przekonana, że podstawą pełnienia każdej funkcji w samorządzie jest komunikacja z lokalną społecznością, umiejętność dyskusji na ważne tematy. Planując poszerzenie granic administracyjnych, burmistrz, wójt czy prezydent powinien przede wszystkim zacząć od konsultacji, od rozmowy z mieszkańcami, od jasnego przedstawienia zarówno korzyści, ale też ewentualnych konsekwencji, jakie mogą przynieść planowane zmiany. Decyzje tego typu powinny zawsze odbywać się w konsensusie, za zgodą i wiedzą zainteresowanych. Jeżeli takiej zgody nie ma – przyłączanie wbrew woli mieszkańców nie jest nigdy dobrym pomysłem.

Na poszerzeniu granic powinny zyskać wszystkie strony! Jeżeli jedyną przesłanką, przemawiającą za przyłączaniem tej czy innej miejscowości jest tylko i wyłącznie ratowanie budżetu jednej strony, dla mnie nie jest to argument „za”. Każde przyłączenie powinno służyć rozwojowi, inwestycjom i poprawie życia mieszkańców, a nie łataniu dziur w budżecie.

Premier Beata Szydło w swoim expose w dniu 18.11.2015 r. zapewniała w imieniu Prawa i Sprawiedliwości: „Będziemy rozmawiać, będziemy słuchać i co najważniejsze, będziemy słyszeć co do nas mówią Polacy.”

Dzisiaj niewiele z tej obietnicy pozostało. Pan Burmistrz Sanoka zaczął od końca i dopiero nacisk medialny zmusił go do rozmów i konsultacji. Także Pani Wojewoda Podkarpacka, a więc przedstawiciel Premiera i Rady Ministrów w województwie, wydaje pozytywną opinię w sprawie przyłączenia do Sanoka Zabłociec i Bykowiec – wbrew powszechnemu społecznemu sprzeciwowi.

Podsumowując, jestem za poszerzaniem granic miast, pod warunkiem, że to służy obydwu stronom i każda z nich ma szansę zając stanowisko, które jest brane pod uwagę. I każdy taki przypadek, powinien być jednak rozpatrywany indywidualnie. Wielokrotnie w swych wypowiedziach popierałam na przykład powiększenie Rzeszowa. Różnica jest taka, że tam odbyło się referendum, były konsultacje, padły konkretne propozycje inwestycji, zapewniających rozwój tych miejscowości i przede wszystkim – była zgoda mieszkańców.

Grafika poglądowa. Foto: red., archiwum prywatne

24-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)