REKLAMA
REKLAMA

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w SP 6 w Sanoku

SANOK / PODKARPACIE. 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Jest to dokument o zasięgu międzynarodowym, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.20 listopada 1989r. Konwencja gwarantuje prawa dziecka, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia. Weszła w życie w 1990r. Stronami konwencji jest 195 państw z całego świata[czerwiec 2015 r. Polska ratyfikowała konwencję w 1991r.

Postanowienia Konwencji o prawach dziecka są podstawą działalności UNICEF-u, który podejmuje starania, aby stanowiły one kanon standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci. Dokument nakazuje gwarantowanie zapisanych w niej praw bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

20 listopada to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

Dlatego też uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Sanoku, znając powagę sytuacji, postanowili uczcić ten wyjątkowy dzień w nietypowy sposób. Pod patronatem UNICEF-u przygotowano 2 spektakularne działania.

Klasy ósme przygotowały debatę na temat praw dziecka. W wydarzeniu wzięły udział 2 drużyny, z których jedna była „za prawami dziecka”, a druga „przeciw tym prawom”. Pozostali uczniowie klas ósmych oraz specjalnie zaproszeni goście byli widownią. Oczywiste jest, że przy podejmowaniu tak ważnych decyzji, jak podpisanie konwencji międzynarodowej, towarzyszą burzliwe dyskusje. Tak było też w sanockiej szkole. Dyskutowano kolejno nad wybranymi prawami. Obydwie drużyny podawały swoje argumenty, które były kontrargumentowane przez przeciwników. Argumentację obu drużyn przyjęto z takim samym entuzjazmem. Po zakończonej debacie p. dyrektor Barbara Zdybek i p. Irena Bojarska zwróciły uczniom uwagę na ogromne znaczenie przysługujących im praw. Całe wydarzenie zakończyło się ankietą, w której uczestnicy wyrazili własne zdanie na temat praw dziecka. Wzięło w niej udział 26 osób, z których 21 uznało prawa dziecka za potrzebne.

Najważniejszym z praw, wybrane zostało – prawo do nietykalności osobistej.

Kolejnym bardzo ciekawym wydarzeniem był „happening” w ramach projektu UNICEF – „TO (DZIAŁA)MY”. Uczniowie klas: 3a i 7a, przygotowali wystąpienie angażujące dzieci z poszczególnych oddziałów. Z pięknym, ręcznie wykonanym banerem, piosenką o prawach dziecka i prezentacją, zwracali uwagę na fakt, że na świecie jest wiele miejsc, gdzie dzieciom żyje się źle. Ze względów bezpieczeństwa uczniowie odwiedzali poszczególne klasy, lecz mimo tego, wydarzenie było kolorowe i pełne pozytywnych emocji.

Ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka, władze poszczególnych państw i dorośli zobowiązali się do uznania dobra dziecka za najwyższy cel w traktowaniu człowieka – dziecka. Zobowiązali się również, do przygotowania młodego człowieka do dorosłego życia i ochrony dziecka przed wszelkiego rodzaju przemocą (niewolnictwem, handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, udziałem w działaniach zbrojnych). Ponadto, państwa z całego świata zobowiązały się do dostosowania instytucji publicznych do działań na rzecz ochrony praw dziecka. W Polsce Konstytucja RP z 1997r. ustanowiła instytucję Rzecznika Praw Dziecka, który stoi na straży praw i wolności każdego dziecka.

Zespół ds. promocji SP6
materiały nadesłaneZOBACZ RÓWNIEŻ:

Prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech: Czy lider ruchu Polska Jest Jedna przeszedł Co&id? / tvPolska.pl

 

29-11-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)