REKLAMA
REKLAMA

Powiat chce wybudować salę gimnastyczną dla II LO. Zobaczcie WIZUALIZACJĘ (ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. We wtorek na Placu Harcerskim w Sanoku z inicjatywy zarządu powiatu odbyło się spotkanie z udziałem radnych powiatowych i miejskich, dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku, przedstawicieli rady dzielnicy Śródmieście oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Sanoku. Celem spotkania było omówienie i zaprezentowanie koncepcji planowanej przez Powiat Sanocki inwestycji w zakresie rozbudowy budynku II LO o salę gimnastyczną oraz zobrazowanie skali ingerencji w park, sposób wkomponowania i skomunikowania budowli z zielenią oraz układem alejek parkowych. Na pytania radnych odpowiadali geodeci i projektant.

Ze względu na to, że działka II LO jest zbyt mała, konieczne jest wyrażenie zgody przez Radę Miasta Sanoka oraz burmistrza na przekazanie części terenu parku miejskiego pod planowaną inwestycję. Kolejnym krokiem będzie wystąpienie do samorządu Miasta Sanoka o formalne przekazanie gruntów pod budowę.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonana hala sportowa o wymiarach 36 x 18 m z łącznikiem jako rozbudowa istniejącego obiektu II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w całość funkcjonalno-przestrzenną, sportowo-edukacyjną z docelowym zagospodarowaniem przestrzeni wokół szkoły. Rozbudowa będzie miała formę prostą, zbliżoną gabarytami i skalą do części istniejącej, pod względem architektonicznym niekolidującym z estetyką otoczenia. Obiekt hali zaprojektowano jako żelbetowy z dachem wspartym na konstrukcji w postaci stalowej kratownicy, z wykorzystywaniem współczesnych środków wyrazu architektonicznego – fasad szklanych i elementów z aluminium. W ramach tego etapu zaplanowano sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, roboty rozbiórkowe nieczynnej kotłowni i obecnej salki gimnastycznej, prace ziemne, przebudowę sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w bezpośrednim otoczeniu szkoły, niwelacje i zabezpieczenie skarp, wykonanie odwodnienia oraz fundamentów nowej hali.

Budowa sali gimnastycznej to dla nas bardzo ważna inwestycja, ponieważ mamy najmniejszą salę ze wszystkich szkół w powiecie sanockim – mówi Marek Cycoń, dyrektor II LO w Sanoku. – Własny obiekt o dużej powierzchni daje możliwość rozwinięcia skrzydeł, a przy okazji będzie pełnił wielorakie funkcje. Oprócz zajęć sportowych, będziemy mogli organizować różne imprezy i spotkania. Jest szansa, że w końcu doczekamy się sali z prawdziwego zdarzenia. Ta inwestycja to złoty strzał, albo powstanie teraz, albo już nigdy – podsumowuje dyrektor.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku

19-09-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

HIPOKRYZJA - tymczasem w nieludzkich warunkach uczą się od lat dzieci niepełnosprawne w SOSW . Kiedyś BÓG was osądzi ...2021-09-17 11:37:30
0 0
HIPOKRYZJA - tymczasem w nieludzkich warunkach uczą się od lat dzieci niepełnosprawne w SOSW . Kiedyś BÓG was osądzi ...
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)