REKLAMA
REKLAMA

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM  “SZLAK KARPACKI – ODKRYWANIE, PROMOCJA I OCHRONA BOGACTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO REGIONU KARPAT”

1. Czy międzynarodowy projekt “Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” miał zapewnione dofinansowanie z funduszy norweskich? Jeśli tak to jaka była kwota?

1 kwietnia 2019 r. Województwo Podkarpackie otrzymało informację od Operatora Funduszu – Ecorys Polska Sp. z o.o., że wniosek dot. projektu pn.: ”Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” uzyskał pozytywną ocenę formalną, natomiast 17 kwietnia 2020 r. został wybrany przez Komitet Mechanizmu Finansowego do przyznania dotacji w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość dofinansowania projektu wynosiła 1 753 442,62 EUR. Natomiast wartość projektu to 1 986 711,75 EUR.

2. Czy we wrześniu 2020 r. FMO (sekretariat Funduszy Norweskich) poinformowało samorząd województwa podkarpackiego jako lidera projektu “Szlak Karpacki” oraz pozostałych beneficjentów, że z uwagi na przyjętą przez radnych województwa uchwałę nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT, anulowano dotację dla tego projektu? Jeżeli tak, to jakie podano uzasadnienie?

W dniu 30 września 2020 r. Województwo Podkarpackie, jako lider projektu oraz partnerzy projektu, zostali poinformowani przez Operatora Funduszu – Ecorys Polska Sp. z o.o.  że Komitet Mechanizmu Finansowego EOG podjął decyzję o anulowaniu przyznania dofinansowania ze środków EOG i Funduszy Norweskich dla projektu pn.: „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” ze względu na nieprzestrzeganie przez partnera wiodącego Zasad i Procedur Funduszu na rzecz Współpracy Regionalnej oraz wartości, jakimi kierują się Fundusze EOG i Fundusze Norweskie – z czym oczywiście się nie zgadzamy.

Przypominamy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 27 maja 2019 r. podjął uchwałę Nr VIII/140/19 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii tak zwanych ruchów LGBT, a nie stanowiska anty-LGBT, a to jest duża różnica.

foto: archiwum UMWP

3. Czy od tej decyzji Samorząd Województwa Podkarpackiego mógł się odwołać?

Wnioskodawca został poinformowany przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG, że decyzja o anulowaniu wsparcia jest ostateczna i nie można się od niej odwołać, ale takie próby podejmujemy. Przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na brak jakiejkolwiek ścieżki odwoławczej, sprawy wydawałoby się fundamentalne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych lub podobnych. Trzeba się zastanowić, czy tego typu procedury są prawidłowe i praworządne, skoro nie zawierają możliwości ustosunkowania się do tak kluczowej decyzji, nie zawierają trybu odwoławczego.

4. Czy Samorząd Województwa Podkarpackiego zdawał sobie sprawę, że przyjęta przez sejmik uchwała może skutkować utratą środków z funduszy norweskich?

Decyzja Komitetu Mechanizmu Finansowego była zaskoczeniem dla Lidera Projektu oraz Partnerów Konsorcjum, gdyż została przyjęta w sposób nagły, bez możliwości podjęcia wcześniejszego dialogu celem wyjaśnienia zaistniałych okoliczności. Elementarne reguły są takie, że należy zwrócić się w takich sytuacjach o wyjaśnienia.

Decyzja o anulowaniu dofinansowania nie zawiera żadnej analizy prawnej lub jakiejkolwiek innej w odniesieniu do uchwały podjętej przez Sejmik, tj. w jaki sposób jej treść narusza postanowienia mechanizmu wsparcia. Dlatego uważamy ją za wadliwą, powierzchowną, a nade wszystko pochopną.

Będziemy się domagać szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie. W tego typu sprawach, kiedy rodzą się być może jakieś wątpliwości na podstawie np. doniesień medialnych, rzeczą absolutnie fundamentalną jest dialog i standardowy tryb wyjaśnień. Jeśli Komitet Mechanizmu Finansowania miał wątpliwości, poczuł się zaniepokojony docierającymi do niego informacjami, powinien dążyć do wyjaśnienia sprawy i dopiero wówczas podejmować ewentualne decyzje.

Nie akceptujemy tego typu traktowania, a szczególności traktowania w ten sposób naszego dobrego projektu i samych partnerów, którzy zaangażowali się w projekt.

W sprawie podjętej przez Sejmik uchwały wydał orzeczenie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w którym stwierdził on jednoznacznie, że uchwała jest jedynie wyrażeniem woli światopoglądowej Radnych Województwa.

Jeszcze raz podkreślamy, że Uchwała Sejmiku nie ma żadnego przełożenia na projekt, co wykazywaliśmy zarówno naszym partnerom, jak i Mechanizmowi Norweskiemu.

5. Czy władze Samorządu Województwa Podkarpackiego w jakikolwiek sposób próbowały zareagować na tę decyzję?

W dniu 20 października 2020 r. odbyło się spotkanie (w formule on-line) przedstawicieli Województwa Podkarpackiego i Partnerów Projektu z przedstawicielami Biura Mechanizmu Finansowego Funduszy EOG i Funduszy Norweskich mające na celu znalezienie rozwiązania umożliwiającego realizację projektu. 27 października 2020 r. Województwo Podkarpackie przedstawiło swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie przedstawicielom Biura Mechanizmu Finansowego Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

6. Jaki jest teraz los projektu „Szlak Karpacki…” po utracie dofinansowania? Czy będzie dalej realizowany?

Projekt nie został zakontraktowany pomimo, iż 17 kwietnia 2020 r. został wybrany przez Komitet Mechanizmu Finansowego do dofinansowania w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Jeśli tylko będzie taka możliwość Województwo Podkarpackie podejmie starania o uzyskanie dofinansowania dla planowanej inwestycji. Będziemy także poszukiwać innych źródeł finansowania, bo projekt jest naprawdę bardzo dobry. Jego celem jest promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Karpat poprzez lepszą współpracę regionalną, budowanie potencjału i wymiana wiedzy, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju gospodarczego lokalnym społecznościom.

03-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)