REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Miasto sprzedaje mieszkania. Jaka cena?

SANOK / PODKARPACIE. Miasto Sanok opublikowało dzisiaj w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży. Chodzi konkretnie o dwa mieszkania, jedno przy ul. Wąskiej, drugie przy Traugutta. Pierwszeństwo w nabyciu lokali przysługuje najemcom. Sprzedaż odbędzie się w drodze bezprzetargowej.

O wykazie lokali mieszkalnych na sprzedaż dowiadujemy się z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka.

Podano informację o dwóch takich mieszkaniach. Pierwsze mieści się przy ul. Wąskiej 5 w Śródmieściu, drugie przy Traugutta 17A na Wójtostwie.

Lokal przy ul. Wąskiej 5 ma 37,69 m2, do tego piwnica o powierzchni 3,22 m2. Cena lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu wynosi 97 110,79 zł w tym:

– wartość nieruchomości z udzieloną 30% bonifikatą – 90 401,50 zł
– fundusz remontowy – 4 925,79 zł
– koszty przygotowania do sprzedaży 1 783,50 – zł

Cena za metr mieszkania wraz z piwnicą wynosi zatem 2374 zł.

O bonifikatach tutaj: Uchwała Rady Miasta Sanoka #3

W opisie nieruchomości czytamy między innymi, że cena lokalu i gruntu zwolniona z podatku VAT oraz że od ceny lokalu mieszkalnego i ułamkowej części gruntu najemcy przysługuje bonifikata w wysokości określonej w uchwale Rady Miasta Sanoka.

Pierwszeństwo w nabyciu wykazanych lokali i udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej przysługuje najemcom lokali na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Link do ogłoszenia w BIP

Z kolei mieszkanie przy ul. Traugutta 17A ma 34,15 m2, do tego piwnica o powierzchni 5,33 m2. Cena lokalu wraz z udziałem w prawie własności gruntu wynosi 96 725,51 zł w tym:

– wartość nieruchomości z udzieloną 30 % bonifikatą 92 835,40– zł
– fundusz remontowy – 2 106,61 zł
– koszty przygotowania do sprzedaży – 1 783,50 zł

Cena za metr mieszkania wraz z piwnicą wynosi zatem 2450 zł.

O bonifikatach tutaj: Uchwała Rady Miasta Sanoka #3

W opisie nieruchomości czytamy między innymi, że cena lokalu i gruntu zwolniona z podatku VAT oraz że od ceny lokalu mieszkalnego i ułamkowej części gruntu najemcy przysługuje bonifikata w wysokości określonej w uchwale Rady Miasta Sanoka.

Pierwszeństwo w nabyciu wykazanych lokali i udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej przysługuje najemcom lokali na podstawie przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

SZCZEGÓŁOWY OPIS

Link do ogłoszenia w BIP

Przepisy ustawy oraz uchwały przywoływane w opisie sprzedaży:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami
Art. 35. gosp. nier.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu
1. Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu. Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Uchwała Rady Miasta Sanoka #1

Uchwała Rady Miasta Sanoka #2

Uchwała Rady Miasta Sanoka #3

źródło: Red., BIP UM Sanok

18-08-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)