REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Jutro sesja absolutoryjna. Jak wykonanie budżetu ocenią radni?

SANOK / PODKARPACIE. We wtorek 6 lipca odbędzie się sesja absolutoryjna Rady Miasta Sanoka. Burmistrz przedstawi sprawozdanie z wykonania budżetu w 2020 roku. Radni ocenią podejmowane w tym zakresie działania Tomasza Matuszewskiego. Następie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania oraz nad udzieleniem absolutorium.

Sesja absolutoryjna miała odbyć się 29 czerwca o godzinie 9:00. Dzień wcześniej urząd miasta poinformował, że tak się nie stanie. Obrady zostały przełożone na kolejny tydzień. Nowy termin sesji to 6 lipca.

W związku z koniecznością pilnego służbowego wyjazdu Pana Burmistrza, związanego z bardzo istotnymi sprawami dla miasta Sanoka, sesja absolutoryjna zostaje przeniesiona z 29.06.2021r. (wtorek) na 06.07.2021r. (wtorek). Godzina (9.00) i miejsce (szkoła podstawowa nr 8 ) pozostają bez zmian – czytamy w komunikacie UM Sanok.

XLIV sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 6.07.2021 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka.

a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka wotum zaufania.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2020 rok.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2020.10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

11. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm./– pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

UWAGA!!!
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. oraz Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka zostało Radnym przekazane w terminie wcześniejszym drogę elektroniczną.

Burmistrz Tomasz Matuszewski. Foto: archiwum Esanok.pl

źródło: Red., BIP UM Sanok, UM Sanok

05-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)