REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Sesja absolutoryjna w mieście

SANOK / PODKARPACIE.  Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VIII kadencji, odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021r. (wtorek) o godz. 9:00 w Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku. Publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka.

a) debata nad raportem,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka wotum zaufania.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok.

6. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2020 rok.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2020 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2020.10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

11. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn,.zm./– pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

UWAGA!!!
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. oraz Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka zostało Radnym przekazane w terminie wcześniejszym drogę elektroniczną.

Zdjęcie poglądowe. Archiwum redakcji. Na zdjęciu Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

źródło: BIP Sanok

23-06-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)