REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Sesja w mieście. Co w porządku obrad?

SANOK / PODKARPACIE. W czwartek 28 października w Sali Herbowej UM w Sanoku odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Publikujemy porządek obrad.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372) przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak zwołuje XLVII sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji dnia 28 października 2021 r. o godz. 9:00 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie sekretarza.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem sesji.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadnia „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28″, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2021-2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1540/10 o pow. 0.0605 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1539/2 o pow. 0.0755 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu działka nr 3077/4 o pow. 0.0190 ha i działka nr 3076 o pow. 0.0015 ha stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone w Sanoku obr. Posada na rzecz dzierżawcy tych nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 1730/1 o pow. 0.0457 ha położona w Sanoku obr. Posada własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 1731/2 o pow. 0.0711 ha położoną w Sanoku obr. Posada stanowiąca współwłasność osób fizycznych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonych jako działka nr 1730/3 o pow. 0.0372 ha położona w Sanoku obr. Posada własność Gminy Miasta Sanoka na działkę nr 1732/7 o pow. 0.0106 ha położona w Sanoku obr. Posada stanowiąca współwłasność osób fizycznych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w Sanoku w dzielnicy Olchowce o nazwie „CHROBREGO- V” , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy placowi „Skwer Janusza Szubera”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013-2024, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz dworca multimodalnego udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek za korzystanie z nich, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Informacja Wojewody Podkarpackiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
22. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych radnych.
23. Informacja Burmistrza Miasta z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta
Andrzej Romaniak

źródło: BIP UM Sanoka

zdjęcie poglądowe / archiwum Esanok.pl

26-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (0)