REKLAMA
REKLAMA

DZISIAJ SESJA/SANOK: Opłaty za śmieci i apel radnych ws. drogi

SANOK / PODKARPACIE. W najbliższy czwartek (28 bm.), o godzinie 9 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku odbędzie się 39. sesja Rady Miasta Sanoka. W porządku obrad m.in. głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podjęcie apelu przez Radę Miasta Sanoka w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S 19.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:
MIASTO SANOK. Kolejne podwyżki cen śmieci? W planie 29 złotych od osoby


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Powołanie sekretarza sesji.

3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.

4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.

5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

7. Przedstawienie informacji na temat Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania w zakresie gromadzenia przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 1247/1 służebnością przesyłu gazu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście przy ul. Sienkiewicza oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486/6 o pow. 0,0133 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z tej opłaty, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu miasta Sanoka przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Sanoku, ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.

21. Podjęcie Apelu przez Radę Miasta Sanoka w sprawie budowy nowego odcinka drogi krajowej łączącej Sanok z planowaną drogą ekspresową S 19.

22. Wolne wnioski i zapytania.

23. Zamknięcie obrad sesji.

 

28-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)