REKLAMA
REKLAMA

Umowa na wykonanie koncepcji II etapu obwodnicy Sanoka podpisana!

Podpisano umowę na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Dokumentację za kwotę 1 484 347,40 zł opracuje firma Sweco Polska. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Na zdjęciu Piotr Uruski.

– To inwestycja bardzo potrzebna. Szczególnie w przypadku wzmożonego ruchu turystycznego jaki obecnie obserwujemy. Pozwoli ona jeszcze bardziej udrożnić ruch pojazdów w centrum miasta.  To zadanie otworzy kolejne miejsca pod inwestycje, co jest równie istotne – podkreśla Piotr Uruski, poseł na Sejm RP.

Prace koncepcyjne

Koncepcja programowa, która będzie opracowywana w ramach podpisanej umowy, doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Obejmie też swoim zakresem pełne rozpoznanie geologiczne – wyjaśnia dyrektor Oddziału GDDKiA Bogdan Tarnawski.

Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli ona również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Przebieg i zakres rzeczowy inwestycji  

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km, w tym m.in. rozbudowę 1 km istniejącej DK84 i budowę 2 km nowego odcinka DK28. Inwestycja zakłada również m.in. budowę trzech mostów, skrzyżowań jednopoziomowych (rond), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Początek projektowanego odcinka drogi rozpocznie się tuż za rondem, gdzie kończy swój bieg I etap obwodnicy Sanoka. Dalej trasa na odcinku ok. 1 km przebiegać będzie w kierunku południowo-zachodnim w śladzie istniejącej DK84. Następnie obwodnica poprowadzona zostanie nowym śladem w kierunku północno-wschodnim, przekraczając linię kolejową nr 108 oraz rzekę San i włączając się do istniejącej DK28 (ul. Przemyska) w miejscowości Bykowce.

Zdjęcie poglądowe. Archiwum redakcji.

Cel inwestycji  

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka przebiega przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddany do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etap obwodnicy Sanoka pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: GDDKiA, red.

26-08-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)