REKLAMA
REKLAMA

Uproszczone procedury rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej

Od 1 lutego 2021 r. obowiązują nowe przepisy, które upraszczają procedurę rekrutacji do terytorialnej służby wojskowej. Zmiany te mają istotnie ułatwić nabór do Wojsk Obrony Terytorialnej, zwłaszcza kandydatom mającym już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej.

Do tej pory każdy kandydat do terytorialnej służby wojskowej, musiał przechodzić dodatkową komisję lekarską. Wraz ze zmianą przepisów, osoby ubiegające się o powołanie do 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, mające już uprzednio orzeczoną zdolność do czynnej służby wojskowej przez powiatowe lub wojewódzką komisję lekarską, w ramach kwalifikacji wojskowej, nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej. O przydatności do służby decyduje kategoria zdrowia wpisana do książeczki wojskowej.

Bez zmian natomiast pozostają regulacje dotyczące badań psychologicznych. Kandydaci muszą je przejść wszyscy – łącznie z tymi, którzy mieli już wcześniej orzeczoną kategorię zdolności do służby.

Skrócenie drogi rekrutacji do czynnej służby wojskowej realizują również Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR). Kandydat do terytorialnej służby wojskowej w 1 dzień odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, wywiad z psychologiem oraz zostanie zbadany przez komisję lekarską. W przypadku pozytywnych wyników i opinii ochotnik zakończy ten dzień wręczeniem karty powołania na szkolenie podstawowe. Wojskowe Centra Rekrutacji, od września 2020 r. powoływane są na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową – przy Wojskowych Komendach Uzupełnień.

Jeśli chcesz zostać żołnierzem OT musisz spełnić następujące warunki:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być pełnoletni/-a,
  • być zdrowy/-a fizycznie i psychicznie, aby pełnić służbę wojskową,
  • nie być karany/-a,
  • nie pełnić innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadać przydziału kryzysowego.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania masz drogę otwartą do najmłodszego rodzaju sił zbrojnych. Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej zakłada cztery możliwości, dzięki którym ochotnicy mogą „zaciągnąć” się w ich szeregi. Pierwszy sposób rekrutacji zakłada osobistą wizytę ochotnika w WKU właściwym dla jego miejsca zameldowania, w którym należy złożyć wniosek o powołanie do terytorialnej służby wojskowej. Drugi sposób, to złożenie wniosku przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP. Trzeci sposób, to rejestracja przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego. Ostatnim sposobem rekrutacji, ułatwiającym możliwość wstąpienia do 3 PBOT jest skorzystanie z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych. Specjalnie przeszkoleni żołnierze-rekruterzy wyszukają kandydatów do terytorialnej służby wojskowej i pomagają w załatwieniu wszelkich formalności. Na Podkarpaciu nazwiska rekruterów znajdziesz tutaj: https://www.wojsko-polskie.pl/3bot/kontakt-mobilni-rekruterzy/.

kpt. Witold SURA
rzecznik prasowy 3 PBOT
foto: WOT

22-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

wokanda obywatelska2021-02-22 09:45:22
0 0
Wokanda Obywatelska dla tych, którzy nie chcą być sami w sądzie Czeka Cię rozprawa w sądzie? Zgłoś swoją rozprawę na stronie wokandaobywatelska.pl Zrób to za pomocą odpowiedniego formularza zamieszczonego na tej stronie. To umożliwi zainteresowanie nią publiczności. Obecność niezależnej publiczności zwykle wpływa pozytywnie na przebieg procesu. Obserwatorzy Wokandy Obywatelskiej – prócz sprawowania roli niezależnej publiczności – notują to, co zaobserwowali podczas rozprawy, a notatki przekazują Fundacji Court Watch Polska. Na Twoją rozprawę zapraszani są obserwatorzy z danej miejscowości i okolic. Zwiększysz szansę na obecność obserwatorów zgłaszając swoją rozprawę odpowiednio wcześnie (z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem). Rozprawy z udziałem obserwatorów przebiegają najczęściej zgodnie z procedurą. Jeśli jednak będzie miała miejsce sytuacja niewłaściwego potraktowania stron, obserwator poinformuje o tym pracowników Fundacji.
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)