REKLAMA
REKLAMA

W Ustrzykach nie będzie referendum. Burmistrz wygrał w sądzie

USTRZYKI DOLNE / PODKARPACIE. Wczoraj w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie zapadł wyrok w sprawie skargi burmistrza gminy Ustrzyki Dolne dotyczącej nieudzielenia mu w 2020 roku wotum zaufania. To pierwszy na Podkarpaciu taki wyrok.

Dorota Mękarska

Jak nas poinformował sędzia NSA Stanisław Śliwa, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej – rzecznik prasowy WSA w Rzeszowie wczoraj sąd stwierdził nieważność uchwały podjętej przez Radę Miejską w Ustrzykach Dolnych w dniu 5 sierpnia 2020.

Bez wotum zaufania dwa lata pod rząd

Rada nie udzieliła wówczas burmistrzowi absolutorium i wotum zaufania. Otworzyło to drogę do odwołania burmistrza w drodze referendum, gdyż Bartosz Romowicz nie otrzymał wotum zaufania również w 2019 roku. Tym samym wymóg do przeprowadzenia referendum, a jest nim brak wotum zaufania w dwóch kolejnych latach, został spełniony.

Trzeba jednak podkreślić, że Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych nie stawiała sprawy na ostrzu noża, a sama uchwała była raczej próbą skłonienia burmistrza do większej współpracy, gdyż koalicja, która wcale w Ustrzykach nie jest jednorodna politycznie, zarzucała burmistrzowi tendencję do nieliczenia się z radą.

Bartosz Romowicz wystąpił do wojewody podkarpackiego o uchylenie uchwały w trybie nadzorczym, ale tak się nie stało. Zdecydował się więc wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Dwie skargi

W myśl ustawy o samorządzie gminnym wójt, burmistrz, czy prezydent, nie mają legitymacji do wniesienia skargi na uchwałę rady w sprawie nieudzielenia absolutorium, czy wotum zaufania. Legitymacja taka przysługuje osobie piastującej ten urząd, gdyż to jej interes prawny został naruszony, a nie organu wykonawczego. Dlatego Bartosz Romowicz złożył skargę zarówno jako osoba fizyczna, jak również jako burmistrz.

Treść skargi była taka sama, ale obie opłaciłem z własnej kieszenie – zastrzega się.

WSA zwrócił się do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych o przesłanie odpowiedzi na skargę. Po zapoznaniu się z nią WSA stwierdził nieważność uchwały. Tym samym w Ustrzykach Dolnych nie może odbyć się referendum odwołujące burmistrza.

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych może zaskarżyć wyrok. Jak zaznacza Arkadiusz Lupa, przewodniczący Rady Miejskiej ten krok będzie rozważany, ale po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, którego jeszcze nie ma.

Jak przegram to pogratuluję nowemu burmistrzowi

Jeśli Rada Miejska zaskarży wyrok będzie to świadczyć o złośliwości w stosunku do mojej osoby – uważa Bartosz Romowicz.

Według burmistrza działanie rady wynika z prywatnych ambicji niektórych radnych.

Są radni, którzy chcieliby zająć moje miejsce, ale burmistrza wybiera się w wyborach powszechnych. Kandydat niech wystartuje i wygra – dodaje Romowicz. – Jak przegram wybory w 2023 to pogratuluję nowemu burmistrzowi i pójdę swoją drogę.

grafika poglądowa

21-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)