REKLAMA
REKLAMA

Wiceburmistrz: Nie polega na prawdzie stwierdzenie, że według burmistrza sprawa zmiany granic Sanoka została już rozstrzygnięta

SANOK / PODKARPACIE.  Wiceburmistrz Artur Kondrat stwierdził w odpowiedzi na interpelację radnego Sławomira Miklicza, że stwierdzenie burmistrza, iż decyzja w sprawie poszerzenia miasta została już podjęta, nie polega na prawdzie. Czyżby więc Tomasz Matuszewski się zagalopował?

Sławomir Miklicz. Foto: archiwum prywatene

Radny Sławomir Miklicz skierował do burmistrza Sanoka zapytanie w sprawie poszerzenia granic administracyjnych miasta. Ciekawość radnego wzbudziły słowa burmistrza, że decyzja w tej sprawie już zapadła. Tak można było w każdym razie zrozumieć wystąpienie Tomasza Matuszewskiego podczas ostatniej sesji rady miasta.

Radny Miklicz  napisał:

„W związku z informacją, którą przekazał Pan na ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka, dotyczącej podjętej już decyzji odnośnie poszerzenia granic administracyjnych, mieszkańcy zwracają się do mnie z prośbą o jednoznacznie potwierdzenie tej informacji. Ponieważ według mojego stanu wiedzy oraz dostępu do posiadanych informacji nie znalazłem jednoznacznego potwierdzenia tej decyzji, proszę o informację:

1. W jakim dokumencie rządowym zawarta została informacja o podjętej decyzji w sprawie poszerzenia granic administracyjnych miasta Sanoka od dnia 1 stycznia 2022 roku. Proszę o przekazanie mi w odpowiedzi dokumentu potwierdzającego tę decyzję.
2. W jaki sposób planuje Pan procedowanie budżetu na 2022 rok uwzględniający nowe pozycje w budżecie w związku z poszerzeniem granic administracyjnych miasta Sanoka.
3. Ponieważ uważam, że przeprowadzanie konsultacji społecznych w sprawie, która według Pana została już rozstrzygnięta, jest zaprzeczeniem demokracji, chciałem zapyta, czy budżet miasta w związku z przeprowadzonymi już konsultacjami w sprawie poszerzenia granic administracyjnych poniósł jakieś koszty, jeżeli tak, to proszę o ich przedstawienie w odpowiedzi.

Artur Kondrat. Foto: archiwum UM Sanok

Wiceburmistrz Artur Kondrat w odpowiedzi na interpelację radnego poinformował, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. jest dokumentem rządowym, który zawiera w sobie projekt zmiany granic pomiędzy gminą Sanok a miastem Sanok. 

Odniósł się również do kolejnej kwestii poruszonej przez radnego Miklicza pisząc:

„Prace nad budżetem miasta Sanoka na 2022 r. odbędą się w sposób uwzględniający obowiązujący stan prawny. Pragnę w tym miejscu wskazać, że zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w przypadku pozytywnej decyzji Rady Ministrów w sprawie poszerzenia granic miasta Sanoka termin uchwalenia budżetu miasta Sanoka może być wydłużony do dnia 31 stycznia 2022 r. Ponadto z uwagi na oczekiwaną decyzję Rady Ministrów, która może zapaść po terminie złożenia projektu budżetu (15 listopada 2021 r.) zmiany uwzględniające stronę dochodową i wydatkową związaną z nowym obszarem miasta mogą zostać wprowadzone na kolejnej sesji Rady Miasta Sanoka po uchwaleniu budżetu miasta Sanoka na 2022 r.”

Natomiast prawdziwe zdumienie budzi odpowiedz na trzecie pytanie:

„Nie polega na prawdzie stwierdzenie, że według Burmistrza Miasta Sanoka sprawa zmiany granic Sanoka została już rozstrzygnięta. Wypowiedź Burmistrza Miasta Sanoka na ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka koreluje z uzupełniającą ją wypowiedzią Zastępcy Burmistrza Miasta Sanoka i wynika z niej, że procedura zmiany granic określona w ustawie o samorządzie gminnym nie określa wyniku konsultacji społecznych w tej sprawie jako wiążących. W mojej opinii konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta Sanoka są niezwykle ważnym elementem procedury. Umożliwiają przekazanie mieszkańcom Sanoka oraz mieszkańcom gminy Sanok informacji o głównych funkcjach rozwojowych, które władze Sanoka zamierzają realizować na przyłączonym obszarze”.

 

Grafika poglądowa

Tomasz Matuszewski. Foto: archiwum UM Sanok

Przypomnijmy zatem co podczas sesji stwierdził Tomasz Matuszewski:

”Czy my wydamy teraz opinię, czy nie, od 1 stycznia poszerzenie granic nastąpi o te dwie miejscowości i tereny wyznaczone na terenie miejscowości Trepcza w tym obszarze, o którym mówimy”.

Przeciwko takiemu stawianiu prawy zaprotestowała już gmina Sanok publikując sprostowanie:

„Nie ma żadnych oficjalnych i wiarygodnych informacji w przestrzeni publicznej o tym, że decyzja o poszerzeniu granic miasta Sanoka o tereny sołectw Bykowce, Zabłotce oraz o część sołectwa Trepcza została już podjęta”.

drmZOBACZ RÓWNIEŻ:

Apartheid maseczkowy wciąż nielegalny! Paszporty genealogiczne Hitlera z 1933 r. wracają? / tvPolska.pl

28-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)