REKLAMA
REKLAMA

Wsparcie dla gmin górskich. Jakie inwestycje do realizacji?

PODKARPACIE. 66 milionów złotych otrzymało 27 gmin górskich z województwa podkarpackiego w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje „bliskie ludziom”. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Piotr Uruski, poseł na Sejm RP, archiwum redakcji.

– Środki zostaną przeznaczone na zadania takie jak: budowa ścieżek rowerowo-pieszych, modernizacja i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, budowa wież widokowych czy budowa dróg i chodników – wylicza Piotr Uruski, poseł na Sejm RP.

Samorządy mogły ubiegać się o finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji:

  • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
  • placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
  • parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
  • skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
  • infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

– Podstawą wyliczenia wysokości wsparcia są wydatki, które gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniesie 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę. Ponadto gminy będą mogły ubiegać się również o dopłaty z tytułu utraconych w I kwartale 2021 roku dochodów z podatku od nieruchomości. Dotyczyć ono musiało zwolnienia z podatku od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej (kolejki linowe, wyciągi). W przypadku tego instrumentu dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80% utraconych przez nią dochodów – dodaje poseł Uruski.

Z powiatu sanockiego wszystkie gminy aplikowały o środki i wszystkie takowe wsparcie otrzymały.

Miasto Sanok: Przedmiotem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego. W ramach inwestycji zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości 4,8 km z oświetleniem. Ścieżka będzie biegła wzdłuż zachodniego brzegu rzeki San w obrębie dzielnic Wójtostwo, Błonie oraz Olchowce. W planie jest także zagospodarowanie przyległego placu – stworzenie m.in. miasteczka ruchu drogowego oraz budowa ścieżki rowerowej typu single track na terenie leśnym Parku Krajobrazowego Gór Słonnych.

Gmina Sanok: Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę Gminnej Izby Pamięci w Strachocinie na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej – obiekt muzealny prezentujący industrialny i kulturowy dorobek Ziemi Sanockiej oraz zagospodarowanie terenu i wyposażenie multimedialno-wystawiennicze. W planie jest też budowa szlaku pieszo-rowerowego: Liszna-Tyrawa Solna o długości 4,7 km, w tym 2,6 km to przebudowa wraz z miejscem wypoczynkowym (wiata, stoły, ławy, kosze) i tablicami.

Gmina Komańcza: Gmina Komańcza przebuduje drogę „przy Barbarce” w Komańczy i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozwój turystyki w skali lokalnej. Przy drodze mieści się m.in. galeria Kuźnia, szereg gospodarstw agroturystycznych. Droga prowadzi do pola namiotowego i innych walorów przyrodniczych, np. wodospadu na potoku Dołżyca. Poprzez realizację inwestycji nastąpi wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych oraz rozwój branży turystycznej. Inwestycja przyczyni się też do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Gmina Tyrawa Wołoska: Dofinansowana inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie gminy Tyrawa Wołoska, co umożliwi rozpoczęcie prac związanych ze skanalizowaniem gminy. Poprzez etapowanie tak ogromnej inwestycji istnieje realna możliwość jej zrealizowania w kolejnych latach. Sieć kanalizacji sanitarnej pozwoli na prawidłowy rozwój obiektów infrastruktury turystycznej oraz szeroko pojętego rozwoju turystki na terenie gminy Tyrawa Wołoska.

Grafika poglądowa

Gmina Zagórz: Przedmiotem zadania jest inwestycja polegająca na budowie ścieżki rowerowej o dł. 3 km oraz budowie drogi o dł. 1,2 km. Przy ścieżce rowerowej wybudowana zostanie wiata wyposażona w infrastrukturę towarzyszącą (ławki, stojak na rowery, kosz). Infrastruktura poprawi dostępność do miejsc atrakcyjnych turystycznie, wpłynie na rozwój turystyczny gminy, promocję turystyki rowerowej, rozwój usług turystycznych. Zakres inwestycji zgodny jest m.in. ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Strategią Rozwoju Gminy.

Gmina Zarszyn: Gmina Zarszyn zamierza wybudować turystyczną ścieżkę rowerową wraz z miejscami obsługi rowerzystów w Odrzechowej. Zamierza też wykonać bulwary spacerowe oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce. W planie jest także wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni, budowa sieci wodociągowej w Pastwiskach niezbędnej do świadczenia usług turystycznych w gospodarstwach agroturystycznych, gastronomii, Regionalnym Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły oraz budowę infrastruktury turystycznej, tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach.

Gmina Besko: Gmina Besko zamierza wybudować kładkę pieszo-jezdną na rzece Wisłok w Besku. Kładka ułatwi dostęp do największych atrakcji turystycznych, łącząc dwie części Beska i prowadząc bezpośrednio do muzeum, domu kultury, zabytkowego kompleksu dworskiego, kościoła oraz stadionu sportowego. Będzie to pierwsza przeprawa rowerowa na Wisłoku w tej okolicy. Budowa kładki jest niezbędna dla rozwoju usług turystycznych.

Gmina Bukowsko: Inwestycja obejmuje budowę magistrali ok. 5 km umożliwiającej budowę sieci kanalizacyjnej dla 5 miejscowości w gminie Bukowsko. Inwestycja umożliwi rozwój turystyki (agroturystyka, rozwój zajazdu pod Bukowicą, przyjmowanie grup plecakowych, budowa campingu, itp.). Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Bukowsko. Ruch turystyczny na terenie gminy ma wzrosnąć o 20%.

Wsparcie dla gmin Podkarpacia: Gmina Cisna – 1 029 724 zł, Gmina Besko – 1 510 087 zł, Gmina Dębowiec – 1 765 025 zł, Gmina Baligród – 750 500 zł, Gmina Iwonicz Zdrój – 2 583 750 zł, Gmina Krempna – 363 851 zł, Gmina Bircza – 1 212 630 zł, Gmina Bukowsko – 875 244, 23 zł, Gmina Solina – 5 865 000 zł, Gmina Dukla – 3 197 196 zł, Gmina Miasta Sanoka – 8 000 000 zł, Gmina Sanok – 5 077 566,88 zł, Gmina Komańcza – 340 418,47 zł, Gmina Zarszyn – 2 149 883 zł, Gmina Nowy Żmigród – 1 909 728,85 zł, Gmina Dydnia – 2 227 463 zł, Gmina Rymanów – 6 327 048, 32 zł, Gmina Ustrzyki Dolne – 6 110 929,35 zł, Gmina Fredropol – 827 061 zł, Gmina Lutowiska – 589 203,66zł, Gmina Olszanica – 2 360 000 zł, Gmina Tyrawa Wołoska – 158 552,18 zł, Gmina Lesko – 4 164 006,33 zł, Gmina Osiek Jasielski – 427 858 zł, Gmina Zagórz – 5 126 615, 42 zł, Gmina Jaśliska – 834 000 zł, Gmina Czarna – 519 377 zł.

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego przyznane jst. zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 5) uchwały RM nr 102 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego – PEŁNA LISTA – pdf

źródło: red. / gov.pl

26-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Publiczne zapytanie .2021-03-27 09:39:33
0 0
Kto nam mieszkańcom turystycznej Gminy o bardzo dużych potrzebach , publicznie odpowie na e'sanok dlaczego Gmina Komańcza otrzymała najmniej środków ? . Czy zawiniły osoby odpowiedzialne za odpowiednie i terminowe sporządzenie dobrze uzsadnionych wniosków , czy Gmina Komańcza jest traktowana przez Władze województwa podkarpackiego po maceszomu. Jeżeli tak , to dlaczego ?.
Odpowiedz
c.d zapytania publicznego .2021-03-27 18:22:15
0 0
Byłoby nam mieszkańcom gminy miło , gdyby rzetelność odpowiedzi p.Rysza potwierdził imiennie Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Komańczy lub Przewodniczący Gminnej Komisji Rewizyjnej w GRN.
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)