REKLAMA
REKLAMA

ZAGÓRZ. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

ZAGÓRZ / PODKARPACIE. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ZAGÓRZ O PRZETARGU ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zagórz.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.

Przedmiotem przetargu jest działka: 3182/7 o pow. 0,1107 ha, położona w miejscowości Zagórz.

  • cena wywoławcza 68 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) brutto
  • wadium 7 000,00 zł

Działka posiada kształt zbliżony do trapezu, sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane, dojazd z drogi publicznej ul. Krucza. Media znajdują się bezpośrednio na działce lub w jej bliskim sąsiedztwie. Teren, na którym położona jest nieruchomość objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Nowy Zagórz – I” zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/49/2019 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 22 maja 2019 r. Nieruchomość w w/w planie oznaczona jest następującym symbolem: MNU 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczonymi usługami.

Wniesienie wadium w terminie do dnia 16 lipca 2021 r.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu:

  • nr konta: 47 1240 2340 1111 0010 4389 6489 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Urzędu)

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, oraz na stronach internetowych Urzędu: www.zagorz.pl w zakładce „Przetargi Gminne”.

Dodatkowe informacje:
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3-go Maja 2, pok. 36
tel. 13 46 22 062 wew. 67

Link do kompozycji mapowej:
https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5759255

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

21-06-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook