REKLAMA
REKLAMA

Burmistrz Sanoka z absolutorium za 2021 rok (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Rada Miasta Sanoka, 17 głosami za przy 3 przeciw, udzieliła burmistrzowi Sanoka Tomaszowi Matuszewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. Wcześniej rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe oraz przyznała burmistrzowi wotum zaufania.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta Tomaszowi Matuszewskiemu głosowało 17 radnych: Drwięga Maciej, Karaczkowski Ryszard, Kot Piotr, Kot Wanda, Kornecka-Mitadis Agnieszka, Kornecki Adam, Kozak Grzegorz, Lisowska Teresa, Małek Bogusława, Osękowski Marian, Radożycki Łukasz, Romaniak Andrzej, Rogowska-Chęć Grażyna, Sieradzka Katarzyna, Tymoczko Henryka, Wituszyński Radosław, Wróbel Beata.

Trzech radnych było przeciw udzieleniu absolutorium: Babiak Roman, Osika Jakub, Miklicz Sławomir.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nieobecna podczas sesji była Zofia Kordela-Borczyk.

Wkrótce na naszym portalu MATERIAŁ VIDEO z dyskusji nad wotum zaufania oraz nad absolutorium.

Dane dotyczące budżetu realizowanego w 2021 roku:

DOCHODY budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 223 311 196,87 zł, a ich realizacja stanowiła 101,70% planu wynoszącego 219 579 770,35 zł.

Dochody majątkowe Miasta Sanoka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 18 439 691,06 zł, tj. w 93,27% w stosunku do planu wynoszącego 19 771 287,05 zł.

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 346 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 192 305,04 zł, co stanowi 65,52% realizacji planu.

WYDATKI budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 213 038 914,43 zł, a ich realizacja wyniosła 87,38% planu wynoszącego 243 805 876,41 zł.

ZADŁUŻENIE. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. wynoszą 102 886 906,74 zł, tj. 46,07% dochodów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2021 – KLIKNIJ

DANE OGÓLNE
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

zdjęcie ze sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2021

źródło: Red., Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2021

30-06-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)