REKLAMA
REKLAMA

Burza po słowach Jarosława Kaczyńskiego. W sieci wrze

POLSKA. Burza po słowach Jarosława Kaczyńskiego. W sieci wrze. Internauci komentują słowa Jarosław Kaczyńskiego, które dotyczyły niskiej dzietności w Polsce.

W mediach nie milknie echo słów wypowiedzianych przez Jarosława Kaczyńskiego podczas spotkania z mieszkańcami Ełku. Prezes PiS mówił m.in. co jest przyczyną niskiej dzietności w Polsce.

Kobiety się decydują na dzieci albo nie decydują i to zależy od czynników materialnych, ale w wielkiej mierze od czynników kulturowych i trzeba czasem powiedzieć otwarcie rzeczy gorzkie. Jeśli utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie — stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS-u dodał również, że kobiecie wystarczy dwa lata nadmiernego spożywania alkoholu, by się od niego uzależnić, w przypadku mężczyzny zaś miałoby to być 20 lat.

Ale jak do 25. roku życia daje w szyję to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach – po chwili dodał.

Powyższa wypowiedź odbiła się w echem w mediach społecznościowych. Słowa wypowiedziane przez Kaczyńskiego wywołały spore poruszeni wśród zwykłych ludzi, jak i celebrytów. W mediach społecznościowych pojawi się mnóstwo komentarzy.

Te słowa są całkowicie nietrafione. Kobiety zostały przedstawione jako winne problemu — mówi Wirtualnej Polsce Marta Górna, przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”.

Tacy pacjenci często słyszą, że sami są winowajcami swojej choroby. To bolesne. Podobne oskarżenia już padały w przeszłości. Winny był styl życia i zbyt późno podjęta decyzja o posiadaniu potomstwa, innym razem winna była antykoncepcja hormonalna, teraz jeszcze doszedł alkohol — dodaje.

Podkreśla również, że przyczyny spadającej liczby urodzeń są złożone.

Do burzliwej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego odniósł się sam zainteresowany.

Powiedziałem o tym, że młode kobiety ścigają się z mężczyznami, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu. To jest obiektywnie szkodliwe. I uczciwy polityk, jeżeli taką rzecz wie, a ja to wiem z dobrego źródła, musi o tym mówić, bo to jest, powtarzam, szkodliwe. No nic się na to nie poradzi, że pewne czynniki biologiczne powodują, że panie są na alkohol znacznie mniej odporne, niż mężczyźni. To nie znaczy, że ja zachęcam mężczyzn, żeby nadmiernie pili — mówił Kaczyński.

Słowa, które w sobotę zostały wypowiedziane ”poszły w świat”. Światowe media cytują wypowiedź Kaczyńskiego. Wypowiedzi lidera PiS można przeczytać zarówno we Francji, Niemczech, Cechach, Turcji, jak i w wielu innych zagranicznych mediach.

źródło: red., RP.pl; businessinsider.com.pl; Interia.pl, Wirtualna Polska

foto: arch.red. / Prawo i Sprawiedliwość

08-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Grzegorz442022-11-08 16:56:38
0 0
I średniowiecza ciąg dalszy. No,tak. Dzisiejsza władza zaskakuje na całej lini w całej gamie różnych tematów. Tylko już sam nie wiem- śmiać się ,czy płakać...Patrząc na nasze życie,to chyba jednak to drugie. Chciało by się napisać dużo więcej, ale i tak e sanok usunie komentarz, więc niech zostanie tylko tyle..
Odpowiedz
masakra2022-11-09 00:01:34
0 0
to jest totalna masakra...
Odpowiedz
basia2022-11-09 00:02:59
0 0
kobiety nie tylko dlatego nie chca miec dzieci, jest wiele innych powodów np. panująca obecnie sytuacja...
Odpowiedz
19392022-11-09 19:42:06
0 0
na wojnie też była obecnie panująca sytuacja
\"Zeszyty Oświęcimskie nr 2\"2022-11-09 19:39:00
0 0
"Zeszyty Oświęcimskie nr 2" - WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEGO MUZEUM W OŚWIĘCIMIU 1958 - Reprodukcje dokumentów do sprawy SS-Brigadeführera Carla Clauberga, lekarza w Königsbergu. (fragment) Inspektor Policji Bezpieczeństwa i S. D. Poznań Nr. 4192741.D.Gz1. Poznań, 12 grudnia 1941 Fritz Reuterstr. 2a Nie przeznaczone dla innych urzędów Do Centrali Przesiedleńczej Z Hd. von SS-ObersturmbannfUhrer Krumey w Łodzi Dotyczy: Ochrona rasy jako podstawa biologicznej polityki ludnościowej. W załączniku przekazuję elaborat honorowego członka służby bezpie­czeństwa (S. D.) w Łodzi, dotyczący ochrony rasy jako podstawy biolo­gicznej polityki ludnościowej. Przy przeprowadzaniu akcji Wolstein bę­dzie mógł być częściowo uwzględniony ten punkt widzenia. (—) Damzog Tekst projektu w stosunku do ludności polskiej ma brzmienie na­stępujące: „Jak długo w granicach organizmów państwowych znajdowały się obce narodowości (mniejszości), celem ich polityki było zawsze niszczenie od­rębności życiowej tych obcych narodowo grup za pomocą odpowiednich ku ternu środków. Sposoby, jakimi do tego celu zmierzano, zależały. \y znacznej mierze od panującego wówczas ducha czasu. Obce narodowo grupy były albo asymilowane, albo też do ostatniego człowieka niszczone. Ludy pierwotne stosowały najczęściej tę ostatnią metodę. Jest to wpraw­dzie metoda twarda i brutalna, jednakże w ostatecznej konsekwencji pro­wadzą do naturalnego wyniku, polegającego na tym, że biologicznie sil­niejszy wchodzi w posiadanie większej przestrzeni życiowej. 4. Planowe wysyłanie żonatych Polaków i zamężnych Polek na roboty do Rzeszy. Uzasadnienie: W przeciwieństwie do wyżej podanego żądania, pozo­stawienia w miejscu rodzinnym osób nieżonatych, na roboty do Rzeszy należy wysyłać w pierwszym rzędzie Polaków żonatych. Przez to bo­wiem rozrywa się rodziny, co spowoduje, przy dłuższym tam zatrud­ieniu, wydatne zmniejszenie liczby urodzeń. 5. Szeroko przeprowadzona sterylizacja polskich warstw prymitywnych. Uzasadnienie: Postulatu tego oraz jego rezultatów nie można w żadnym wypadku porównywać ze skutkami metod eugeniki. Warstwy wyższe, spo­łecznie wartościowe, można znacznie osłabić już w przeciągu kilku poko­leń. przez zastosowanie środków podanych w punktach pod 1-4. Na sku­tek zarządzeń, godzących w rodzinę i jej sytuację gospodarczą, warstwy te zawierałyby małżeństwa dopiero bardzo późno, a i potem zmuszone by były świadomie ograniczyć liczbę potomstwa. Natomiast ucisk gospodarczy, stosowany wobec prymitywnych warstw, nie przeszkodzi im w produkowaniu licznego potomstwa. Temu niepożą­danemu przyrostowi naturalnemu można położyć kres jedynie przez środki wypleniające. Ponieważ zaś warstwa ta najczęściej nie przedsta­wia w procesie pracy zbyt wielkiej wartości, można by, również z gospo­darczego punktu widzenia patrząc, przyjąć odpowiedzialność za tę me­todę. Oczywiście należałoby, stosując ją, zrobić szeroki użytek z pojęcia „chory dziedzicznie wzgl. społecznie niepotrzebny". Rozchodzi się tutaj nie o negatywną metody eugeniczną, lecz po prostu o sposób wyplenienia narodu. Działalność lekarza w zakresie eugeniki i opieki nad rasą nie wyczerpuje się tu w praktycznym stosowaniu metod eugeniki pozytywnej i opiniowaniu odnośnie ustawy o ochronie rasy. Lekarz urzędowy winien na podstawie swego wykształcenia być na swoim terenie odpowie­dzialnym doradcą odnośnie wszystkich zagadnień rasowych i narodowo­ściowo biologicznych. Jego aktywność, jego zdolności i wiedza w tej nie­zmiernie ważnej życiowo dziedzinie nie będą ostatnim czynnikiem w kształtowaniu przyszłego, rasowego i narodowego oblicza okręgu Warty. Walka narodowościowa nie jest politycznym, lecz biologicznym zmaga­niem, z którego zawsze wychodzi zwycięsko naród biologicznie silniejszy i życiowo dzielniejszy. Walka narodowościowa oznacza w swojej ostatecz­nej konsekwencji alternatywę: „ty, albo ja", a tym razem chcemy być tymi, którzy walkę poprowadzili lepiej. Odpis. NG-2325 I/214 geli. Rs. Tajna sprawa państwowa! Berlin, 27.4.1942. W SPRAWIE GENERALNEGO PLANU WSCHODNIEGO REICHSFUHRERA SS W sprawie rozwiązania kwestii polskiej a) Polacy Ich liczbę będzie się musiało ocenić na 20 do 24 milionów. Są oni najbar­dziej wrogo usposobieni w stosunku do Niemców, liczebnie najsilniejsi, a wskutek tego najniebezpieczniejsi ze wszystkich obcoplemieńców, któ­rych wysiedlenie plan przewiduje. Są narodem, który najbardziej skłania się do konspiracji Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków, podobnie jak Żydów. Tego rodzaju roz­wiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przy­szłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie po­traktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne nie­bezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmia­rów Sprawa przyszłego traktowania Rosjan Celem niemieckiej polityki ludnościowej na rosyjskim terenie będzie musiało być sprowadzenie liczby urodzin do poziomu leżącego po­niżej liczby niemieckiej. To samo zresztą powinno odnosić się także do szczególnie płodnej ludności kaukaskiego terenu, a później częściowo także do Ukrainy. Na razie leży w naszym interesie powiększenie liczby Ukraiń­ców jako przeciwwagi w stosunku do Rosjan. Nie powinno to jednak do­prowadzić do tego, ażeby Ukraińcy zajęli później miejsce Rosjan. Aby doprowadzić na wschodnich terenach do znośnego dla nas rozmna­żania się ludności, jest nagląco konieczne zaniechanie na wschodzie tych wszystkich środków, które zastosowaliśmy w Rzeszy celem podwyższe­nia liczby urodzin. Na terenach tych musimy świadomie prowadzić nega­tywną politykę ludnościową. Poprzez środki propagandowe, a w szczegól­ności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświada­miające itp. należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci po­wodują, na to, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wska­zywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić ko­biecie przy porodzie itp. Obok tej propagandy powinna być prowadzona na wielką skalę propaganda środków zapobiegawczych. Przemysł, produ­kujący tego rodzaju środki, musi zostać specjalnie stworzony. Nie może być karalne zachwalanie i rozpowszechnianie środków zapobiegawczych ani też spędzenie płodu. Należy też w pełni popierać powstawanie zakładów dla spędzania płodu. Można wykształcić np. akuszerki względnie fel­czerki w robieniu sztucznych poronień. Im bardziej fachowo będą prze prowadzane poronienia, tym większego zaufania nabierze do nich ludność. Rozumie się samo przez się, że i lekarz musi być upoważniony do robienia tych zabiegów, przy czym nie może tu wchodzić w rachubę uchybienie zawodowej lekarskiej godności. Należy również propagować dobrowolną. sterylizację. Nie powinno się zwalczać śmiertelności niemowląt. Nie może• mieć miejsca również uświadamianie matek w zakresie pielęgnacji nie­mowląt i chorób dziecięcych. Trzeba się starać o to, aby wykształcenie ro­syjskich lekarzy w tych dziedzinach wiedzy było możliwie jak najmniejsze. Nie wolno popierać domów dziecka itp. instytucji. W każdym razie całkowite biologiczne wyniszczenie Rosjan nie może tak długo leżeć w naszym interesie, jak długo nie jesteśmy sami w stanie za­pełnić tego terenu naszymi ludźmi. W przeciwnym bowiem razie inne na­rody objęłyby ten obszar, co również nie leżałoby w naszym interesie. Na­szym celem przy wprowadzeniu tych środków jest tylko to, ażeby Rosjan o tyle osłabić, ażeby nie mogli nas przytłaczać masą swoich ludzi. Nam Niemcom chodzi tylko o to, ażeby naród rosyjski osłabić do tego stop­nia, aby nigdy już nie był on w stanie zagrażać niemieckiemu przewodnic­twu na europejskim terenie. Do tego celu przybliżają nas wyżej wskazane drogi. Należy pamiętać również o tym, że stłoczenie mas ludzkich w mia­stach fabrycznych jest niewątpliwie najodpowiedniejszym środkiem do ograniczenia rozmnażania się ludności. Powyżej omówiona propaganda i uświadomienie da się bowiem w miastach o wiele łatwiej przeprowadzić niż na wsi, zwłaszcza gdy chodzi o rozległe przestrzenie Wschodu DR. WETZEL *
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)