REKLAMA
REKLAMA

Co to jest marketing mix?

Umiejętnie wykorzystywany marketing dzisiaj ma kluczowe znaczenie zarówno w przypadku firm, które dopiero wkraczają na rynek, jak również w odniesieniu do marek mających już wyrobioną opinię i cieszących się bardzo dużą popularnością wśród grupy docelowej oferowanych produktów lub usług. W związku z tym, współcześni przedsiębiorcy mają do dyspozycji bardzo szeroki wachlarz rozwiązań, pozwalających im na skuteczne wypromowanie własnej oferty. Specyficzną strategią marketingową jest marketing mix, dlatego spróbujmy sobie wyjaśnić definicję tego pojęcia i wymienić podstawowe koncepcje, które się składają na ten rodzaj działań promocyjnych.

Jaka jest definicja marketingu mix?

Marketing mix, w tłumaczeniu na język polski, oznacza nic innego, jak mix marketingowy, czyli zestawienie różnych narzędzi marketingowych, których podstawowym zadaniem jest pożądany sposób oddziaływania na zachowanie i decyzje zakupowe potencjalnych klientów. Cechą charakterystyczną tej strategii marketingowej jest przede wszystkim jej wielopłaszczyznowość, co umożliwia bardzo szerokie podejście do procesu sprzedażowego oraz łatwiejszą optymalizację wdrażanych działań i ograniczenie niepotrzebnych wydatków.

Koncepcje marketingu mix

W ramach marketingu mix wyróżnia się kilka podstawowych koncepcji. Do najczęściej wymienianych należy model 4P, 7P i 4C. Co oznaczają te tajemnicze skróty? Jak właściwie je rozwinąć?

KONCEPCJA 4P. 4P, czyli produkt (product), cena (price), promocja (promotion) oraz miejsce (place). Zgodnie z tą koncepcją to właśnie te cztery elementy mają kluczowe znaczenie dla procesu marketingowego. W praktyczne oznacza to, że produkt powinien nie tylko być dostosowany do potrzeb grupy docelowej, ale również gwarantować klientom odpowiednie doświadczenie. Miejsce dotyczy tego, w jaki sposób dystrybuowane są określone produkty, natomiast promocja odnosi się do sposobów promowania oferty przedsiębiorstwa. Cena z kolei nie dotyczy wyłącznie kształtowania kosztów dostosowanego do wartości towaru, ponieważ w koncepcji 4P pod uwagę bierze się także, między innymi, ceny konkurencyjnych produktów.

KONCEPCJA 7P. 7P to rozszerzona koncepcja 4P, do której dodaje się następujące elementy: ludzie (people), proces (process) oraz dowody materialne (physical evidence). Oznacza to, że dla koncepcji 7P kluczowe znaczenie mają nie tylko potencjalni odbiorcy oferowanych produktów i usług, ale również osoby, które pracują w danej firmie i ich merytoryczne przygotowanie do obsługi klientów. Proces oznacza zespół działań od punktu, w którym oferta dociera do konsumenta, duży nacisk kładąc na ich doświadczenie. Physical evidence, jak sama nazwa wskazuje, to natomiast, na przykład, opakowanie sprzedawanego produktu.

KONCEPCJA 4C. W koncepcji 4C podstawowe elementy to: konsument (consumer), wygoda (convenience), koszt (cost) oraz komunikacja (communication). Produkt/usługa musi odpowiadać potrzebom konsumenta, klient musi mieć bardzo łatwy dostęp do proponowanej oferty, a kontakt z kupującym powinien być jak najbardziej efektywny.

Reasumując, marketing mix nie jest pojęciem jednolitym, ponieważ w jego ramach funkcjonują różne koncepcje. Najprościej wyjaśniając tym terminem można określić zespół działań, których podstawowym celem jest właściwe oddziaływanie na potencjalnych klientów, którzy mogą być zainteresowani konkretnymi produktami i usługami. Kluczowym zadaniem marketingu mix jest zaoferowanie towarów/usług dostosowanych do oczekiwań odbiorców, dystrybuowanie ich odpowiednimi kanałami, komfortowymi z punktu widzenia grupy docelowej i proponowanie optymalnej dla procesu ceny.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

20-01-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym: