REKLAMA
REKLAMA

Drakońskie kary za śmiecenie. Za wypalanie traw nawet 30 tys. złotych!

SANOK / PODKARPACIE / POLSKA. Senat RP jednogłośnie przyjął dziś bez poprawek projekt ustawę o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej. Dokument, który niebawem wejdzie w życie zakłada bezprecedensowe kary za niezgodne z prawem zachowania niszczące środowisko. Ustawa przewiduje np. karę do 30 tys. złotych za wypalanie traw, czy grzywnę do 5 tys. zł za zaśmiecanie miejsc publicznych.

zdjęcie poglądowe, archiwum RDLP w Krośnie (autor: Krzysztof Klaus)

Śmiecisz? Płacisz! Śmiecisz? Sprzątasz! Surowość kary ma znaczenie! Senat jednogłośnie przyjął ustawę regulującą kwestię przestępczości środowiskowej! – napisał na Facebooku krótko po dzisiejszym jednogłośnym głosowaniu senatorów nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej wiceminister sprawiedliwości, a wcześniej minister środowiska Michał Woś.

Co istotne, dokument został przyjęty bez poprawek. Wszystko wskazuje na to, że podpis prezydenta Andrzeja Dudy jest formalnością. Oznacza to, że niebawem w życie wejdą w zasadzie bezprecedensowe przepisy, w sposób bezwzględny traktujące osoby dopuszczające się przestępstw środowiskowych.

Wcześniej ustawę niemal jednogłośnie (443 za, 1 przeciw i 1 wstrzymał się od głosu) przyjął Sejm RP.

PROJEKT USTAWY – KLIKNIJ

zdjęcie poglądowe, archiwum eSanok.pl (nadesłane)

Najważniejsze założenia ustawy

1. Dotkliwym problemem dla budżetu państwa oraz samorządów jest ponoszenie kosztów utylizacji porzuconych odpadów. Niejednokrotnie obciążenia te wynoszą kilkadziesiąt mln zł. Dlatego, w przypadku skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku, sąd będzie musiał orzec wobec niego nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł.

  • Gdy przestępstwo zostanie popełnione nieumyślnie, nawiązka będzie orzekana fakultatywnie.
  • Środki z nawiązki trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Posłużą one nie tylko do usuwania skutków działalności przestępczej, ale także zasilą różne programy ekologiczne, mające na celu m.in. poprawę jakości powietrza lub wody w Polsce.

2. Podniesione zostaną kary za spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. W takim przypadku grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

3. Za niszczenie albo uszkadzanie – wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną – roślin, zwierząt, grzybów lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych, i spowodowanie tam istotnej szkody – grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Taka sama kara przewidziana będzie za niszczenie albo uszkadzanie roślin, zwierząt i grzybów pod ochroną gatunkową lub ich siedlisk – w przypadku istotnej szkody.

4. Podniesione zostaną kary za m.in. zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym, jeśli może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym – w znacznych rozmiarach. W takim przypadku grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

5. Podwyższona zostanie kara m.in. za nielegalne składowanie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, unieszkodliwianie i transport odpadów, które może zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Grozić za to będzie kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

6. Zwiększy się także kara za przywożenie z zagranicy lub wywożenie za granicę odpadów niebezpiecznych – bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom. Grozić za to będzie kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

7. Podwyższona zostanie minimalna i maksymalna stawka kara grzywny za zaśmiecanie miejsc publicznych. Grzywna wyniesie minimum 500 zł, a maksymalny próg to 5 tys. zł. Sąd będzie mógł orzec również obowiązek przywrócenia zaśmieconego miejsca do stanu poprzedniego.

8. Maksymalna stawka kary grzywny za usuwanie roślinności przez wypalanie gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów zostanie podwyższona do 30 tys. zł.

zdjęcie poglądowe

9. Zlikwidowany zostanie warunek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (np. spółek), jeśli chodzi o wcześniejsze prawomocne skazanie osoby fizycznej za przestępstwo przeciwko środowisku. Obecnie za przestępstwo to, musi najpierw zostać prawomocnie skazana osoba fizyczna (np. prezes firmy), by odpowiedzialność za zniszczenie środowiska ponosiła także sama spółka.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

ustawa: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

źródło: Red., Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

foto nagłówek: zdjęcie poglądowe

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Urządzanie lasu. Co robić, aby cieszyć się nim przez pokolenia? (ZDJĘCIA)

zdjęcie poglądowe


Informacje o aktualnej sytuacji na drogach Sanoka, powiatu sanockiego i całego regionu w grupie POMOC112.

DOŁĄCZ DO GRUPY – KLIKNIJ

05-08-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)