REKLAMA
REKLAMA

GMINA BESKO: Ograniczona sprzedaż alkoholu w godzinach nocnych

Informujemy, że od 22 listopada 2022 r. w godzinach nocnych, pomiędzy godziną 22.00 a godziną 6.00, w punktach sprzedaży zlokalizowanych na terenie gminy Besko obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uzasadnienie do przyjętej przez radę uchwały:

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00, a 6.00.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 przedmiotowej ustawy Rada Gminy przed podjęciem uchwały ograniczającej sprzedaż napojów alkoholowych w godzinach nocnych, zasięga w tej kwestii opinii jednostek pomocniczych gminy (sołectwa).

Niniejszy projekt uchwały skierowano do sołectw Gminy Besko, które opowiedziały się za przyjęciem projektu uchwały.

Obecność alkoholu w życiu codziennym z definicji powoduje pewną ilość szkód i zagrożeń. Wielkość tych szkód zależy w dużej mierze od skuteczności i zasięgu działań profilaktycznych i naprawczych. Do takich działań należy między innymi nałożony na organy samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania kroków zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, dostępności alkoholu oraz przeciwdziałania powstawaniu jego negatywnych następstw. Relatywnie niska cena alkoholu i jego dostępność w godzinach nocnych często prowadzi do upijania się, zakłócania spokoju, chuligańskich wybryków i dewastacji mienia.

Wprowadzenie ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Besko w godzinach od 22.00 do 6.00 wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców, a tym samym pozwoli na wyeliminowanie negatywnych skutków wynikających z nieograniczonej dostępności alkoholu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne

źródło: Gmina Besko

05-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

ha ha2022-12-05 10:13:31
0 0
Tam kazdy pije własny trunek śiwą
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)