REKLAMA
REKLAMA

Jak wygląda rynek pracy w Sanoku? Ile osób czeka na pracę?

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE.  Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku bieżącego roku osiągnęła poziom 5,1% – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  Na Podkarpaciu w październiku ukształtowała się na poziomie 8,7%, podobnie jak we wrześniu. Ile wyniosła stopa bezrobocia w powiecie sanockim?

Szacowana przez ministerstwo stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce, w w październiku 2022 r. wyniosła 5,1%., co oznacza, że w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2021 r. zmalała o 0,4 %. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w październiku kształtowała się w przedziale od 2,8 % do 8,7 %,

Najlepiej sytuacja wygląda w woj. wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 2,8%. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w woj. podkarpackim – 8,7% – informuje ministerstwo.

 

 

W październiku 2022 roku, według wstępnych danych, pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 86,3 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 13,2 tys. (13,3%) mniej niż miesiąc wcześniej i o 34,7 tys. (28,7%) mniej niż w październiku 2021 r.

Jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu?

Nasze województwo, w październiku uplasowało się na ostatnim miejscu pod względem wysokości stopy bezrobocia z wynikiem 8,7%. Taki sam wynik został również zanotowany we wrześniu. 

Postanowiliśmy się przyjrzeć sytuacji bezrobocia w powiecie sanockim

Z informacji uzyskanych od poszczególnych gmin i Urzędu Miasta Sanoka, w naszym powiecie jest 93 747 mieszkańców, według danych na dzień 31.10.2022 rok. Liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne na dzień 31 października br. kształtowała się na poziomie 2 576 osób z uwzględnieniem 308 osób z prawem do zasiłku.

Tabela przestawia liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku oraz liczbę mieszkańców powiatu sanockiego:

 

 

Z informacji przekazanych nam przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, w powiecie 711 osoby pozostają bez pracy przez okres dłuższy niż 24 miesiące, a 353 osób są bezrobotnymi powyżej roku jednak, nie dłużej niż 2 lata. Warto również zaznaczyć, że 406 osób z wykształceniem wyższym było zarejestrowanych jako osoby bezrobotne.

We wrześniu stopa bezrobocia w powiecie sanockim wyniosła 7,5 %.

Jak się dowiadujemy, na dzień 09.11.2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku dysponuje 41 ofertami pracy, wśród nich jest m.in. oferta pracy jako ratownik medyczny, spawacz, czy kierowca. Oferty pracy są dostępne w Centralnej Bazie Ofert Pracy.

Jakie zawody są najbardziej poszukiwane?

Przeglądając oferty Urzędu Pracy, możemy zauważyć, że występuje różnorodne zapotrzebowanie na nowych pracowników. Widnieją oferty pracy jako diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów, drwal, pilarz drzew, kelner, kierowca, kierowca ciągnika rolniczego, kierowca samochodu ciężarowego, kierownik ds. kateringu, kucharz, lakiernik samochodowy, magister fizjoterapii, mechanik, pielęgniarz, czy pomocnik stolarza, a także wiele innych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku w bieżącym roku projekty aktywizacyjne takie jak:

1)        „Aktywizacja osób młodych (do 30 r.ż.) pozostających bez pracy w powiecie sanockim (V)” pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, (okres realizacji projektu: 01.01.2020 -31.12.2022);

2)        „Aktywizacja osób młodych (do 30 r.ż.)pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI)” pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, (okres realizacji od 01.012021 do 31.12.2022);

3)        „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VIII)” pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (okres realizacji projektu: 01.01.2022 -31.12.2022) – projekt pozakonkursowy.

4)        „Aktywnie na rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy-projekty konkursowe (okres realizacji 01.07.2021-31.03.2023).

źródło: Red., gov, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Urząd Pracy w Sanoku

13-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)