REKLAMA
REKLAMA

Miasta szykują się na podnoszenie cen śmieci. W Brzozowie podwyżek nie będzie

BRZOZÓW / PODKARPACIE. Zbliża się koniec roku, samorządy będą podsumowywać system gospodarki odpadami komunalnymi, który zgodnie z ustawą musi się bilansować. Sprawdzamy, jak stawki mogą się kształtować w Brzozowie i w ościennych miastach w 2023 roku.

Ostatnie miesiące każdego roku to czas pracy nad planem finansowym poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na kolejny rok. Jednym z istotnych aspektów jest bilansowanie się systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami ustawy, dochody muszą rekompensować wydatki gmin na zabezpieczenie całego systemu. To podstawowe zadanie każdego samorządu, który na „śmieciach” zarabiać nie może, ale też nie powinien do interesu dokładać.

Sprawdziliśmy jak sytuacja wygląda w Brzozowie oraz w ościennych miastach.

SANOK. Aktualna stawka za wywóz i zagospodarowanie segregowanych śmieci to 29 zł. Kilka aspektów wskazuje jednak na to, że od 2023 roku, przynajmniej dla mieszkańców niektórych osiedli, stawka ta może być miłym wspomnieniem. Miasto przeprowadzało w ostatnich miesiącach kontrole, które wykazały wiele nieprawidłowości w sposobie segregowania śmieci.

6

Aneta Kończak-Kucharz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Sanoku

Tam, gdzie stwierdzono nieprawidłowości, wysłano już odpowiednie wezwania do bezzwłocznej poprawy selekcji odpadów. W przypadku braku podjęcia działań lepszej segregacji, zostaną podjęte kroki mające na celu podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Z 29 zł do 58 zł – podkreślała podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka Aneta Kończak-Kucharz, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

O kontrolach pisaliśmy tutaj:

SANOK. Ostrzegają mieszkańców przed wzrostem opłat za śmieci o 100% (ZDJĘCIA)

Podczas tego samego posiedzenia RM, radni musieli przyjąć uchwałę związaną z pokryciem przez miasto części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za śmieci. Kwota ta wynosi około 2,4 mln zł.

Deficyt w gospodarce odpadami za rok 2022 wyniesie około 2,4 mln zł i wynika on z braku dochodów, które przy stawce 29 zł jaką płacą sanoczanie nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu – czytaliśmy w uzasadnieniu uchwały.

Na razie nie wiadomo jednak, jaka będzie propozycja stawek na 2023 ze strony włodarzy Sanoka.

KROSNO. Tutaj również nie udało się pokryć w całości wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami. W 2021 bilans wykazał minus 1,2 mln zł. W połowie 2022 roku radni miejscy podnieśli opłatę za śmieci segregowane do 30 zł od osoby. Nowa stawka obowiązuje od 1 lipca br. Na razie nie wiadomo, z jakimi rachunkami będą musieli zmierzyć się krośnianie od początku 2023 roku.

JASŁO. Spore podwyżki mogą stać się rzeczywistością w Jaśle. Na najbliższą sesję Rady Miasta Jasła, którą zaplanowano na 21 listopada, ma trafić projekt uchwały zakładający podniesienie opłaty za segregowane śmieci z 29,17 zł od osoby do 39 zł. To wynik rachunków związanych z kosztami utrzymania i funkcjonowania systemu w tym mieście.

BRZOZÓW. Jak dowiadujemy się w brzozowskim urzędzie miejskim, na rok 2023 nie planuje się zwiększenia stawki za odpady komunalne.

01

Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa

Gmina bilansuje wpływy i opłaty, mimo rosnących kosztów systemu (płaca minimalna, koszty paliwa). Na dzień dzisiejszy stawki wynoszą 19,50 zł za odpady zbierane w sposób selektywny dla osób, które dodatkowo zgłosiły chęć kompostowania odpadów,  22 zł dla osób które nie kompostują odpadów oraz mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dodatkowo raz w roku w cenie usuwane są odpady wielkogabarytowe z posesji oraz kilka razy w roku można takie odpady przywieźć bezpłatnie na PSZOK – mówi nam Szymon Stapiński, burmistrz Brzozowa.

Przypominając, prosimy mieszkańców którzy mają możliwości kompostowania odpadów, aby korzystali z tego rozwiązania – apeluje szef magistratu.

1grafika poglądowa

materiał partnera: Brzozów24.pl

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

System się nie domyka. Miasto musi dopłacić do śmieci

grafika poglądowa

18-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)