REKLAMA
REKLAMA

Nowy biegły w laboratorium kryminalistycznym

Nowy biegły z Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odebrał z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, świadectwo uprawniające do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Będzie opiniował ze specjalności badania daktyloskopijne.

W  siedzibie Wydziału Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji odbyła się uroczystość nadania uprawnień biegłym policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Wziął w niej udział nadinsp. Pawła Dobrodzieja Zastępca Komendanta Głównego Policji.

W obecności mł. insp. dr n. o zdr. Anety Pawlińskiej Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr n. med. Danuty Ulewicz Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Naczelników Wydziałów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Naczelników Laboratoriów Kryminalistycznych komend wojewódzkich, komendy stołecznej oraz biegłych nadzorujących procesy kształcenia, kandydaci na biegłych złożyli ślubowanie i odebrali uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Wśród nich był również funkcjonariusz z Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który otrzymał świadectwo ze specjalności – badania daktyloskopijne.

Decyzją Dyrektora CLKP uprawnienia do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych otrzymało 12 kandydatów na biegłych z 8 specjalności kryminalistycznych.

Odebranie uprawnień i ślubowanie, to zwieńczenie wieloletniego procesu kształcenia pod okiem doświadczonych biegłych, na który składały się liczne praktyki, szkolenia i kursy. Kandydaci w maju zdali egzamin końcowy, a po złożeniu ślubowania stali się pełnoprawnymi biegłymi.

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie liczy obecnie 33 biegłych oraz 9 specjalistów certyfikowanych. Wydają oni opinie oraz sprawozdania w 13 specjalnościach kryminalistycznych.

LK KWP w Rzeszowie

15-07-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)