REKLAMA
REKLAMA

Policjanci szkolą strażników leśnych (ZDJĘCIA)

Zajęcia związane z ratownictwem medycznym, przepisami prawa użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej oraz trening strzelecki były treścią szkolenia dla strażników leśnych zorganizowanego we wtorek 15 marca w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Lesku. W szkoleniu wzięli udział strażnicy z nadleśnictw: Baligród, Cisna i Lesko, stale współpracujący z miejscową komendą Policji. 

Zajęcia zainaugurowali: komisarz Paweł Rysz, zastępca Komendanta Policji Powiatowej w Lesku i Zbigniew Pawłowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko.

Szkolenie jest efektem porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie w sprawie współdziałania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenach leśnych. Stosowne porozumienie na szczeblu powiatowym zostało też podpisane pomiędzy Nadleśnictwem Lesko a Komendą Powiatową Policji w Lesku. Porozumienie określa zasady współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska naturalnego lasów, pól i łąk związanych z nielegalnym pozyskiwaniem drewna, runa leśnego oraz utrzymaniem ładu i porządku publicznego na terenach podległych administracyjnie Nadleśnictwu Lesko w rejonie powiatu leskiego.

Porozumienia te określają również zasady dotyczące prowadzenia wspólnych szkoleń Straży Leśnej i funkcjonariuszy Policji z zakresu zasad użycia, przechowywania i konserwacji broni palnej.

Warto pamiętać, że uprawnienia Straży Leśnej określa Ustawa o lasach z 28 września 1991 roku. Według jej zapisów strażnik leśny może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie, stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci:

  • siły fizycznej, przez zastosowanie chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony lub ataku,
  • pałki służbowej,
  • chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotacza gazu,
  • kajdanek zakładanych na ręce,
  • paralizatorów elektrycznych,
  • psa służbowego.

Strażnicy leśni przy wykonywaniu swoich zadań mają między innymi prawo do legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich tożsamości. W razie stwierdzenia naruszenia prawa mogą też nakładać grzywny w drodze mandatu karnego. Na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie są też uprawnieni do zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu.

Jednostki Straży Leśnej w Lasach Państwowych funkcjonują jako posterunki w nadleśnictwach oraz jako grupy interwencyjne w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

tekst: Kinga Kusz-Cioć
zdjęcia: Waldemar Rajchel

19-03-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie

Pokaż więcej komentarzy (0)