REKLAMA
REKLAMA

RACZKOWA. Nowoczesny DPS otwarty. Obiekt czeka na mieszkańców! (VIDEO, ZDJĘCIA)

RACZKOWA. Nowoczesny DPS otwarty. Obiekt czeka na mieszkańców! (VIDEO, ZDJĘCIA)

GMINA SANOK / PODKARPACIE. W Raczkowej odbyło się uroczyste otwarcie Domu Pomocy Społecznej, pierwszej tego typu placówki prowadzonej przez Gminę Sanok. DPS uruchomiono w obiekcie po niefunkcjonującej od 2009 r. szkole podstawowej. Budynek powstał w 1973 r. i od kilkunastu lat ulegał ciągłej degradacji. Biorąc pod uwagę fakt starzejącego się społeczeństwa i wyzwań w tym zakresie, podjęto decyzję o rozbudowie i przebudowie obiektu oraz dostosowaniu go do potrzeb Domu Pomocy Społecznej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 8,5 mln złotych. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 5 mln złotych. Docelowo DPS w Raczkowej zapewni opiekę 30 osobom, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a ze względu na podeszły wiek i choroby oraz warunki rodzinne i mieszkaniowe, nie mogą samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej opieki. Ponadto, na terenie DPS-u funkcjonować będzie Ośrodek Wsparcia Dziennego zapewniający dzienną opiekę 12-tu pensjonariuszom. Aktualnie, w ośrodku przebywa 10 podopiecznych.

grafika poglądowa

25 kwietnia br. odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. Inwestycja została zrealizowana jako część projektu partnerskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja terenie MOF Sanok-Lesko”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

To pierwsza tego typu placówka prowadzona przez Gminę Sanok. DPS powstał na bazie niefunkcjonującej już od 2009 r. Szkoły Podstawowej w Raczkowej. Budynek (wybudowany w 1973 r.) od kilkunastu lat ulegał ciągłej degradacji i niszczeniu. Biorąc pod uwagę problem starzejącego się społeczeństwa, podjęto decyzję o jego rozbudowie, przebudowie i nadbudowie oraz dostosowaniu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w połowie października 2019 r., a zakończono w grudniu 2020 r. Niezależnie od zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie, obiekt wyposażono m.in. w system alarmu pożarowego, instalację przyzywową, telefoniczną, teleinformatyczną, telewizyjną oraz monitoring wizyjny.

Pierwszy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej pojawił się 10 stycznia 2022 r. Obecnie jest już 10-ciu, a ich ilość stale rośnie. DPS zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu, całodobową opiekę medyczną (podawanie leków, zabiegi), wizyty lekarza rodzinnego, zbilansowane posiłki, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, gimnastykę, rehabilitację, opiekę duchową, spacery czy spotkania. Docelowo zapewni opiekę 30 osobom, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, a ze względu na podeszły wiek, choroby, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne czy też sytuację życiową, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymagają stałej opieki. Ponadto, na terenie DPS-u w Raczkowej organizowany jest Ośrodek Wsparcia Dziennego zapewniający dzienną opiekę 12-tu pensjonariuszom.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 8 547 143, 65 zł. Inwestycja byłaby trudna do zrealizowania bez wsparcia zewnętrznych środków finansowych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyniosła 3 170 968,37 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 1 919 201,67 zł.

źródło: Red., Gmina Sanok

foto nagłówek: Gmina Sanok

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

GMINA SANOK. W Raczkowej powstał nowoczesny DPS! (VIDEO, ZDJĘCIA)

Nasza fotogaleria z 2021 roku.

26-04-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)