REKLAMA
REKLAMA

Radni miasta deklarację poparli. Radni gminy byli przeciw

SANOK / PODKARPACIE. Radni Miasta Sanoka (23 lipca) podczas nadzwyczajnej sesji przyjęli deklarację dotyczącą zmian granic administracyjnych gmin. Deklaracja zakładała w przyszłości przyłączenie do Sanoka,  części miejscowości Trepcza, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków. Radni Gminy Wiejskiej Sanok byli innego zdania. Wyrazili to podczas głosowania podczas dzisiejszej (25 bm.) sesji.

– Rada Miasta Sanoka biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych konsultacji społecznych oświadcza, że do końca bieżącej kadencji samorządowej nie będzie inicjować czynności w sprawie zmian granic miasta Sanoka, dotyczących obszaru Gminy Sanok – czytamy w deklaracji przyjętej przez Radę Miasta Sanoka.

Określona w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów zmiana granic zakłada włączenie 101,76 ha obszaru gminy Sanok (część Trepczy) do obszaru Gminy Miasta Sanoka.

Jak podano, Gmina Sanok uzyskach dochody podatkowe w wysokości 1,5 mln zł rocznie na terenie, który ma zostać przyłączony do Sanoka.

– Burmistrz Miasta Sanoka oświadcza, że rekompensata utraty dochodów Gminy Sanok w związku ze zmianą granic nastąpi w drodze pomocy finansowej (…) w następujących częściach: w roku 2023 – 50% kwoty określonej w ust. 1, w roku 2024 – 40% kwoty określonej w ust. 1, w roku 2025 – 30% kwoty określonej w ust. 1, w roku 2026 – 20% kwoty określonej w ust. 1, w roku 2027 – 10% kwoty określonej w ust. 1.).

W uchwałach czytamy ponadto, że:

„Burmistrz Miasta Sanoka oświadcza, że Gmina Miasta Sanoka jako lider Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa jest otwarta na współpracę z Gminą Sanok w zakresie wspólnej realizacji projektów wodorowych, aktualizacji opracowanej Strategii Rozwoju Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa pod kątem potrzeb Gminy Sanok.

Burmistrz Miasta Sanoka oświadcza, że do końca bieżącej kadencji samorządowej nie będzie inicjował czynności w sprawie zmian granic miasta Sanoka, dotyczących obszaru Gminy Sanok”.

Porozumienia na te chwilę nie udało się osiągnąć. Radni Rady Miasta Sanoka poparli deklarację przy 16 głosach”za”, i 1 wstrzymującym się”. Radni Gminy Wiejskiej Sanok deklarację odrzucili. 1 radny był za jej przyjęciem, 9 osób było przeciw, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Grafika poglądowa

25-07-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)