REKLAMA
REKLAMA

Radny: Nie ma planu. Miasto na tym traci! (VIDEO)

Radny: Nie ma planu. Miasto na tym traci! (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka (29.09.br.), radny Jakub Osika w punkcie wolne wnioski zadał pytanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy wybudowanej obwodnicy Sanoka. – Kiedy miasto przystąpi do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, aby te tereny przy obwodnicy, jak najbardziej uaktywnić.

– Jeżeli zostanie to przeprowadzone, ewentualne ruchy zakupów sprzedaży tej ziemi będą mogły być objęte rentą planistyczną na poziomie 30% wartości. Jak długo nie będziemy tego robić. Tak długo jako miasto będziemy na tym tracić – podsumował radny.

Radny poprosił o informację, jakie w tym kierunku poczyniono działania.

Do sprawy powrócimy!

Co to jest „renta planistyczna”?

Opłata, która jest przedmiotem zapytania to opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renta planistyczna), ustalana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

Stosownie do art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym zbycie nieruchomości musi nastąpić przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 37 ust. 4 w związku z ust. 3 i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Grafika poglądowa

red. / gov.pl

01-10-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Brawo2022-10-02 19:29:42
0 0
Pełen pół profesjonalizm tak pytać publicznie o to co powinien dawno wiedzieć jako radny. Nie zmarnuję głosu nań.
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)