REKLAMA
REKLAMA

SANOK. „Czołgowisko” znów na sprzedaż. Nowa cena (ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. 2 stycznia 2023 roku w magistracie odbędzie się kolejny już przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż miejskiej działki zlokalizowanej w dzielnicy Olchowce, nazywanej „Czołgowiskiem”. Cena wywoławcza za działkę o powierzchni 2,66 ha wynosi 1,61 mln zł, czyli nieco ponad 6 tys. zł za ar. O kolejnej próbie sprzedaży tego terenu pisaliśmy między innymi w czerwcu 2021 roku. Wtedy cena wywoławcza wynosiła 1,47 mln zł. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Olchowce, oznaczonej jako działka nr 870/3 o powierzchni 2,6643 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00069060/9. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).

Cena wywoławcza – 1 610 000,00 zł netto Wadium – 161 000,00 zł Minimalne postąpienie – 16 100,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Poprzednie przetargi odbył się w dniach: 12.08.2022 r. oraz 24.10.2022 r.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 20, poz. 216 z dnia 23.03.2004 r., zmienionym Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa – ETAP I, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10.01.2014 r., poz. 127, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7U – tereny zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 stycznia 2023 roku, o godzinie 900, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64.

grafika poglądowa

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • Dokonanie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr rachunku:

83 1240 1792 1111 0011 0319 8757, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku Miasta były najpóźniej w dniu 29 grudnia 2022 r.

Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne – dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Zdjęcia z okolic działki nazywanej Czołgowiskiem. 23.06.2021

LINK DO SZCZEGÓŁÓW PRZETARGU

grafika poglądowa

źródło: Red., BIP UM Sanok

14-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Dlaczego nie podzielić na działki budowlane2022-11-14 15:08:49
0 0
I nie sprzedać za duże pieniądze ?????
Odpowiedz
proste jak budowa cepa2022-11-14 20:30:34
0 0
mniejsze działki budowlane będą mniej kosztować niż ten areał. Przeciętny Kowalski milionami nie szasta na prawo i na lewo po samą ul. Gajową. Tu na razie jest ściernisko, ale ma być blokowisko. 6 tys zł za ar, a za niedługo 8 tys od metra kwadratowego. Kupiec już jest, dlatego ogłasza się przetarg za stosunkowo nie większą cenę niż poprzedni przetarg. Ziemi wszak nikt na zapas nie wyprodukuje, a można zbijać kokosy. W Gdańsku są od tego specjaliści
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)