REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Działka, na której działa inkubator przedsiębiorczości na sprzedaż! (ZDJĘCIA)

POWIAT SANOCKI / PODKARPACIE. Powiat Sanocki posiada do sprzedania zabudowaną działkę o pow. 0,7028 ha, która może być wykorzystana pod działalność usługową. Działka mieści się w Sanoku, obręb Olchowce, przy ul. Korczaka 12. Wartość działki to 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).

Działka oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 58/94,objęta jest księgą wieczystą: KW nr KS1S/00061191/0.

Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części obrębu Olchowce, na terenach po zlikwidowanej jednostce wojskowej, które obecnie zagospodarowane są jako działki mieszkalno-usługowe. Posiada atrakcyjne usytuowanie, ponieważ w pobliżu znajdują się duże zakłady przemysłowe.

Działka zabudowana jest trzema wolnostojącymi, jednokondygnacyjnymi budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 1548,78 m2 oraz wiatą o powierzchni użytkowej 204,47 m2.

Teren działki jest płaski, utwardzony kostką brukową, częściowo ogrodzony. Działka uzbrojona jest w sieć kanalizacji deszczowej i energii elektrycznej, sieć wodociągową oraz teletechniczną. Dojazd do nieruchomości zapewniony jest drogą utwardzoną.

W sąsiedztwie działki znajdują się:

– nowo wybudowany budynek niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, w którym mieszczą się liczne gabinety lekarskie,
– Komenda Powiatowa Policji,
– budynki jedno- i wielorodzinne oraz usługowe,
– grunty niezabudowane, tereny zielone, a także rekreacyjne stawy.

Pomieszczenia w budynkach zlokalizowanych na działce nr 58/94 oraz wiata zostały oddane w najem prywatnym przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej. Umowy najmu obowiązują do 31 grudnia 2023 r. Obecnie w pomieszczeniach działalność gospodarczą prowadzi dziewięciu najemców, jeden zajmuje lokal bezumownie.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Dla przedmiotowej działki opracowany jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta Sanok, zgodnie z którym działka nr 58/94 położona jest na terenie zabudowy usługowej (5U).

Link do ogłoszenia: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego – Portal – Starostwo Powiatowe w Sanoku.

Właściciel/oferent: Powiat Sanocki

Adres: 38-500 Sanok, ul. Rynek 1

Telefon: 13-46-57-612

Uprawniony do kontaktu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

źródło: Starostwo Powiatowe w Sanoku

05-10-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)