REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Sesja Rady. Strefa ekonomiczna na Olchowcach? ! (VIDEO)

SANOK. Sesja Rady. Strefa ekonomiczna na Olchowcach? ! (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. 20 grudnia o godzinie 9:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się LXXI sesja rady miasta. Publikujemy program sesji. Zapraszamy do oglądania TRANSMISJI NA ŻYWO z przebiegu obrad.


TRANSMISJA Z SESJI. CZĘŚĆ 1

TRANSMISJA Z SESJI. CZĘŚĆ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.) przewodniczący Andrzej Romaniak zwołuje LXXI sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 20 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta z działalności komisji między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej Miasta Sanoka na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Zagórz, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1540/11 o pow. 0.0583 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1091/3 o pow. 0.0551 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/8 o pow. 0.0081 ha na rzecz dzierżawcy tej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w mieście Sanoku w dzielnicy Olchowce o nazwie „NAD SANEM – III”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w mieście Sanoku w dzielnicy Olchowce o nazwie „CMENTARZ KOMUNALNY – OLCHOWCE”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP terenu położonego w mieście Sanoku w dzielnicy Olchowce o nazwie „GAJOWA – I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sanoka na lata 2023 -2029”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.
24. Wolne wnioski i zapytania.
25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

zdjęcie poglądowe / archiwum Esanok.pl

źródło: BIP UM Sanok

20-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)