REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Milion złotych na sport. Dla kogo i ile?

SANOK / PODKARPACIE. Przy okazji ogłoszonych wyników konkursu związanego z dotacjami dla sanockich klubów oraz odpowiedzi udzielonej przez magistrat radnemu Sławomirowi Mikliczowi w sprawie wsparcia udzielonego przez urząd dwóm podmiotom, uzupełniamy informacje o miejskich pieniądzach, które przekazano klubom funkcjonującym na terenie miasta. Jak wynika z rachunku kwot udzielonych dotacji, miasto przekazało na sport już niespełna milion złotych.

1. Dotacje w ramach zadań Gminy Miasta Sanoka z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2022 roku

O kwotach, które na działalność w 2022 roku otrzymały sanockie kluby pisaliśmy tutaj:

SANOK. Miasto podzieliło pieniądze na sport. Znamy wyniki

Łączna kwota przeznaczona dla sanockich klubów w 2022 roku w ramach tego projektu wyniesie 394 tys. złotych. Pieniądze podzielono pomiędzy 17 klubów reprezentujących 13 dyscyplin sportowych.

2. Wsparcie drużyny Ciarko STS Sanok

W styczniu br. burmistrz Tomasz Matuszewski poinformował, że pierwszy raz w historii miasta, zabezpieczono w miejskich budżecie pieniądze na wsparcie drużyny Ciarko STS Sanok. Przekazana kwota to 400 tys. złotych.

Tradycje hokejowe w Sanoku są bardzo zakorzenione i ogromną korzyść promocyjną miasto czerpie właśnie z rozgrywek hokeja. Dlatego tak ważne jest, byśmy dbali o dobrą promocję Sanoka poprzez sport. Także drużyny seniorskie innych dyscyplin sportowych mogą liczyć na wsparcie, o czym na bieżąco będę Państwa informował. Naszą dewizą jest, by dbać o zrównoważony rozwój miasta, również w obszarze sportu – napisał na oficjalnym profilu burmistrza Sanoka Tomasz Matuszewski.

3. Umowy sponsoringowe

Ponadto, o podział 200 tys. złotych z budżetu miejskiego pytał podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sanoka radny Sławomir Miklicz.

W odpowiedzi, Artur Kondrat – wiceburmistrz Sanoka podał, że 200 tys. złotych z rozdziału 75075 § 430 zostanie przeznaczonych na umowy sponsoringowe z:

– Klubem Ekoball Stal Sanok – 150 tys. złotych
– Towarzystwem Sportowym Volleyball – 50 tys. złotych

W uzasadnieniu czytamy, że w obu wypadkach przedmiotem zamówienia jest szeroko pojęta promocja miasta poprzez rozgrywki sportowe.

Zakres zlecenia obejmuje:

a) promocję miasta poprzez wymienianie w publikacjach i przekazach medialnych, przedstawiających miasto Sanok, jako czołowego partnera Zleceniobiorcy,
b) umieszczenie na strojach meczowych herbu miasta Sanoka,
c) umieszczenie herbu i logo miasta Sanoka jako sponsora na stronach internetowych i profilach społecznościowych Zleceniobiorcy,
d) umieszczenie herbu i logo miasta Sanoka na ściankach prasowych, do wywiadu,
e) umieszczenie herbu i logo miasta Sanoka na afiszach reklamujących zawody sportowe rozgrywane przez Zleceniobiorcę.

Umieszczenie herbu wymienione wyżej może być wykonane po podjęciu przez Radę Miasta Sanoka stosownej uchwały zgodnie § 3 ust. Uchwały Nr XLIX/493/05 Rady Miasta Sanoka z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania zgody na używanie herbu miasta Sanoka, na wniosek zainteresowanego.

Klub Sportowy Ekoball uzyskał takie prawo na podstawie Uchwały Nr XX/145/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka na okres 3 lat. Proponowani Zleceniobiorcy w wiodących w mieście dyscyplinach sportowych są jedynymi, którzy ze względu na szczególne cechy – dotychczasową historię i tradycje klubowe związane bezpośrednio z historią Sanoka i środowiskiem sportowym.

Zdaniem Zleceniodawcy nie istnieją rozwiązania równoważne tym, które odpowiadałyby rzeczywistym potrzebom Zleceniodawcy. Dlatego możliwe jest zastosowanie § 5 ust. 1 pkt 3) Zarządzenia nr 223/12/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21.12.2020 r. i odstąpienie od stosowania „Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2019 r. Poz. 2019 z późn. zm.) w Urzędzie Miasta Sanoka”.

3. Podsumowanie

Podsumowując powyższe zestawienie, miasto Sanok w 2022 roku przeznaczy na sport co najmniej 994 tys. złotych.

Innym narzędziem, z którego może skorzystać urząd w ramach wspierania klubów sportowych jest też Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024. Łącznie, na „Alternatywy przez sport” i „Alternatywy inne niż sport” przeznaczono kwotę 67 000 zł.

grafika poglądowa

źródło: Red., BIP UM Sanok, materiały nadesłane

19-04-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)