REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Przetarg na kioski na Zielonym Rynku

SANOK / PODKARPACIE. 20 września br. w Urzędzie Miasta Sanoka odbędzie się przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesięczną (na okres dwóch lat) kiosków handlowych na Zielonym Rynku. Znamy cenę wywoławczą oraz wadium dla poszczególnych stoisk.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesięczną (na okres dwóch lat) kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 42, 43, 44, 46, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70 położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 – go września 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka – pok. 64 – Sala Herbowa.

Przedmiotem przetargu są:

kioski handlowe, położone przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku,

 • oznaczone nr: 1 o powierzchni użytkowej : 11,20 m2,
 • oznaczone nr: 2 o powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
 • oznaczone nr: 3 o powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
 • oznaczone nr: 6 o powierzchni użytkowej : 11,20 m2,
 • oznaczone nr: 12 o powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
 • oznaczone nr: 13 o powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
 • oznaczone nr: 14 o powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
 • oznaczone nr: 19 o powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
 • oznaczone nr: 22 o powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
 • oznaczone nr: 23 o powierzchni użytkowej : 10,40 m2,
 • oznaczone nr: 42 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
 • oznaczone nr: 43 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
 • oznaczone nr: 44 o powierzchni użytkowej : 11,20 m2,
 • oznaczone nr: 46 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
 • oznaczone nr: 58 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
 • oznaczone nr: 60 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
 • oznaczone nr: 61 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
 • oznaczone nr: 62 o powierzchni użytkowej : 11,20 m2,
 • oznaczone nr: 63 o powierzchni użytkowej : 11,20 m2,
 • oznaczone nr: 64 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2
 • oznaczone nr: 67 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
 • oznaczone nr: 69 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2,
 • oznaczone nr: 70 o powierzchni użytkowej : 10,70 m2,

Cena wywoławcza z m2 kiosku handlowego w branży magazynowej przy ul. Lipińskiego 65 wynosi: 3,00 zł.

Wadium: za poszczególny kiosk ww. wynosi:

 • Nr 1: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)
 • Nr 2: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
 • Nr 3: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
 • Nr 6: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)
 • Nr 12: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
 • Nr 13 :31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
 • Nr 14 :31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
 • Nr 19: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
 • Nr 22: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
 • Nr 23: 31,20 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 20/100)
 • Nr 42: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 • Nr 43: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 • Nr 44: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)
 • Nr 46: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 • Nr 58: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 • Nr 60: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 • Nr 61: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 • Nr 62: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)
 • Nr 63: 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 60/100)
 • Nr 64: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 • Nr 67: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 • Nr 69: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)
 • Nr 70: 32,10 zł (słownie: trzydzieści dwa złote 10/100)

Stawkę wywoławczą czynszu oraz wadium podano bez podatku VAT.

Wadium należy wpłacić na rachunek Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr: 83124017921111001103198757, najpóźniej do dnia 20 – go września 2022 roku. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na ww. koncie bankowym najpóźniej do dnia 20 września 2022 r do godziny 1500.

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., przy ul. Konarskiego 22 w Sanoku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 46-512-91 w dniach: 19 i 20 września 2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 udzieli informacji o ww. kioskach handlowych łącznie z udostępnieniem ich do oglądania.

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Rynek 7, w Sanoku tel. 13 46-52-852.

Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do wszystkich kiosków objętych ogłoszeniem.

Z przetargu wyklucza się oferentów:

· którzy zalegają z zapłatą czynszu dzierżawy na rzecz Gminy Miasta Sanoka,

· z którymi Urząd Miasta rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie trzech lat poprzedzających datę przetargu.

foto (3): archiwum eSanok.pl

źródło: BIP UM Sanok

13-09-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)