REKLAMA
REKLAMA

Radni miejscy uchwalili podwyżki swoich diet

SANOK / PODKARPACIE. Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Sanoka radni uchwalili znaczące, bo ponad 50-procentowe podwyżki swoich diet. Wiemy, o jakie konkretnie kwoty chodzi. Znamy również wyniki głosowania.

Niedawno informowaliśmy o tym, że Rada Miasta Sanoka podniosła uposażenie burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu. Opisywaliśmy ten fakt tutaj:

Burmistrz Sanoka będzie zarabiał miesięcznie 15.5 tys. zł. Dużo czy mało? (ANKIETA)

grafika poglądowa

Z kolei podczas wczorajszej LV sesji Rady Miasta Sanoka procedowano punkt dotyczący zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym. Jego pojawienie się w porządku obrad wynika ze znowelizowanej przez parlament ustawy o wynagrodzeniach pracowników samorządowych.

Nowe regulacje zmieniły przelicznik kwoty bazowej, która wynosi 1789 zł. Do tej pory, przez wiele lat, wysokość diet radnych obliczana była na podstawie współczynnika 1,5. Po zaordynowanych przez parlament zmianach, przelicznik ten wynosi teraz maksymalnie 2,4. Tym samym, najwyższa dieta radnego może wynieść teraz 4 294,61 zł, przed zmianą przepisów było to 2 684,13 zł. To wyliczenia dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców. Jeśli chodzi o gminy od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, czyli takiej jak Sanok, maksymalna kwota diety po nowelizacji ustawy to 3 tys. 220 zł. Zapisy skonstruowane są w ten sposób, że wskazana kwota odnosi się do przewodniczących rad, a od niej, proporcjonalnie, obliczane są diety dla wiceprzewodniczących, szefów komisji i szeregowych radnych.

Celem nowelizacji ustawy, zgodnie z uzasadnieniem jest dokonanie: – Urealnienia wartości świadczeń przysługujących Prezydentowi RP i byłym Prezydentom RP, a także zmiany maksymalnych kwot diet lu wynagrodzeń przysługujących przedstawicielom samorządu terytorialnego. Propozycja tych zmian wynika z faktu, że zasady wynagradzania tych osób nie ulegały zmianie od lat. Natomiast w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, w przemyśle i handlu, jak i wzrosła znacząco płaca minimalna (…).

Co ciekawe, w odróżnieniu od nowych przepisów dotyczących wynagrodzenia prezydentów, burmistrzów i wójtów, ustawa związana z dietami radnych określiła maksymalny pułap kwot wypłacanych radnym w ramach diety, ale nie wyznaczono w niej wartości minimalnej.

Dlatego też radni mogli, ale nie musieli podwyższać swoich diet.

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIASTA SANOKA

W imieniu klubu radnych Demokraci Ziemi Sanockiej, wniosek o pozostawienie diet na mniej więcej obecnym poziomie, zawnioskował radny Jakub Osika.

Biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnim czasie rada miasta podwyższa koszty życia mieszkańcom Sanoka, a także to, że inflacja drenuje nasze portfele, w imieniu klubu składam wniosek o wprowadzenie do projektu uchwały zapisu o zastosowaniu 65-procentowego przelicznika dla maksymalnej diety określonej w rozporządzeniu. Oznaczałoby to w praktyce utrzymanie dotychczasowej wysokości diet dla radnych – mówił Jakub Osika.

Członkostwo w radzie miasta powinniśmy traktować jako służbę, a nie sposób na zarobek. Dieta ma jedynie rekompensować straty związane z absencjami w pracy – zaznaczył Jakub Osika.

Wniosek przepadł, gdyż 14 radnych było przeciwnych, poparło go tylko 4.

Głosowaniu poddany został zatem pierwotnie przygotowany projekt uchwały, zakładający 95-procentowy przelicznik. Został on uchwalony 14 głosami za, przy 4 przeciwnych. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Demokraci Ziemi Sanockiej przedstawili w mediach społecznościowych konkretne wyliczenia wynikające z przegłosowanej wczoraj uchwały.

I tak:

– Dieta przewodniczącego Rady Miasta Sanoka wzrośnie z 1912,45 do 3059,91 zł.
– Dieta wiceprzewodniczących Rady Miasta Sanoka wzrośnie z 1509,83 do 2415,72 zł.
– Dieta przewodniczących komisji Rady Miasta Sanoka wzrośnie z 1308,25 do 2093,62 zł.
– Dieta szeregowych radnych wzrośnie z 1006,55 do 1610,48 zł.

Diety radnych są nieopodatkowane, dlatego podane kwoty wpływają co miesiąc na konta członków rad gmin.

Radni otrzymają wyrównanie od 1 sierpnia 2021 roku.

ZA GŁOSOWALI:

Roman Babiak, Ryszard Karaczkowski, Agnieszka Kornecka-Mitadis, Adam Kornecki, Piotr Kot, Wanda Kot, Bogusława Małek, Marian Osękowski, Łukasz Radożycki, Grażyna Rogowska-Chęć, Andrzej Romaniak, Katarzyna Sieradzka, Henryka Tymoczko, Beata Wróbel.

foto (3): archiwum Esanok.pl

PRZECIW GŁOSOWALI:

Maciej Drwięga, Grzegorz Kozak, Teresa Lisowska, Jakub Osika.

NIEOBECNI PODCZAS SESJI:

Zofia Kordela-Borczyk, Sławomir Miklicz, Radosław Wituszyński.

W sesji, ze względów obiektywnych, nie mógł uczestniczyć radny Sławomir Miklicz. Złożył on jednak wniosek o likwidację podwójnych diet dla radnych.

Uważam, że pobieranie podwójnych diet, jest zjawiskiem nieetycznym i nie zyskującym aprobaty w oczach wyborców. Jest to zjawisko, które jako naganna praktyka, zostało wyeliminowane w wielu samorządach – uzasadniał radny Sławomir Miklicz.

Ten wniosek został przez radę przyjęty. Za było 16 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

grafika poglądowa

źródło: Red., BIP UM Sanok, Demokraci Ziemi Sanockiej – Fb

30-01-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

uchwała zmieniająca uchwałę2022-01-28 19:36:23
0 0
pomniejsza się dietę wszystkich radnych rady miasta o wszystkie straty wynikające z ich decyzji. Kto jest za łapka w górę!
Odpowiedz
do radnych2022-01-28 20:06:44
0 0
za ile miesięcznie byście coś pożytecznego wymyślili? Może nas nie stać na was?
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)