REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Sesja absolutoryjna w mieście

SANOK / PODKARPACIE. 30 czerwca 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędą się dwie sesje. Pierwsza, absolutoryjna, podczas której radni będą dyskutować o skuteczności realizacji planu finansowego z 2021 roku przez burmistrza Tomasza Matuszewskiego. Druga, to już sesja zwyczajna. Poruszone zostaną między innymi tematy: zakończonego śledztwa prokuratorskiego w sprawie porozumienia mostowego oraz sprzedaży Sosenek, działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. oraz realizacji inwestycji mostowej. Publikujemy porządek obrad obu sesji.

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) zwołuję LXI absolutoryjną sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 30 czerwca 2022r. o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka.
4.1. Debata nad raportem.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka wotum zaufania.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
6.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2021 rok.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2021.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
11.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
13.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Tomasz Matuszewski. Foto: archiwum eSanok.pl

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LXII sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 30 czerwca 2022r. o godz. 13.00 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie sekretarza.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miasta z działalności komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Informacja o działalności Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Południe Sp. z o.o. oraz o inwestycjach realizowanych na terenie miasta Sanoka.
8. Informacja Burmistrza Miasta dotycząca umorzenia postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie oraz informacji o realizacji inwestycji mostowej
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022- 2038, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1445 o pow. 0.0277 ha, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1446, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 701/11 o pow. 0.0117 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 702/54 oraz działka nr 701/12 o pow. 0.0102 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 702/26 , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Posada, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3473 o pow. 0.1098 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Posada, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3475 o pow. 0.1050 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/15 o pow. 0.1233 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Sanoku drodze wewnętrznej położonej w Sanoku w dzielnicy Posada na części działka nr 3434 oraz na działce nr 3487, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy ulicy w Sanoku drodze wewnętrznej położonej w Sanoku w dzielnicy Dąbrówka na działce nr 2549, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Od lewej: Zofia Kordela-Borczyk – wiceprzewodnicząca RM, Andrzej Romaniak – przewodniczący RM, Sławomir Miklicz – radny RM

źródło: BIP UM Sanok

30-06-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:
Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

| Zaloguj się
Pokaż więcej komentarzy (3)

Komentarze niezarejestrowanych czytelników:

mam nadzieję że to jedyna i ostatnia kadencja Matuszewskiego!!!2022-06-30 07:59:22
0 0
Bez paniki oszołomy 2022-06-30 10:02:14
0 0
Matuszewski dostaje jedynkę na listach PiS do sejmu bo tam potrzeba takich zdolnych ludzi a nie oszołomów
ludzieniewytrzymam2022-06-30 11:08:23
0 0
zdolni ludzie w pisie chyba od ekonomii socjalistycznej i stołków wolne żarty !