REKLAMA
REKLAMA

SANOK. Sesja absolutoryjna w powiecie

SANOK / PODKARPACIE. 29 czerwca 2022 roku w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XLVIII sesja Rady Powiatu Sanockiego. Będzie to sesja absolutoryjna, połączona jednak z innymi punktami porządku obrad obejmującymi zagadnienia związane między innymi z drogami i budżetem. Publikujemy program posiedzenia.

RADA POWIATU SANOCKIEGO zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się XLVIII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu XLVII sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Raport o stanie Powiatu Sanockiego za rok 2021.
a) debata nad raportem.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Sanockiego wotum zaufania
8. Debata w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za 2021 rok.:
a) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2021 rok, oraz informacja o stanie mienia Powiatu
Sanockiego.
b) Sprawozdanie finansowe Powiatu Sanockiego za rok 2021.
c) odczytanie uchwały RIO w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu Sanockiego z wykonania budżetu Powiatu
za 2021 rok.
d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2021 rok oraz
sprawozdań finansowych za 2021 rok.
e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sanockiego za rok 2021
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
f) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 r.
g) odczytanie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego o udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu Sanockiego za 2021 r.
h) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Sanockiego za rok budżetowy 2021r.

Stanisław Chęć – starosta sanocki. Foto: archiwum eSanok.pl

9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś,
kategorii drogi powiatowej .
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez
wieś, kategorii drogi powiatowej (Gmina Komańcza)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez
wieś, kategorii drogi powiatowej (Powiat Brzozowski)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez
wieś, kategorii drogi powiatowej (Powiat Krośnieński)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez
wieś, kategorii drogi powiatowej (Powiat Leski)
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez
wieś, kategorii drogi powiatowej (Powiat Przemyski)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez
wieś, kategorii drogi powiatowej (Powiat Bieszczadzki)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 1.000 zł).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 1.480.908 zł )
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 16.567 zł)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 33.105 zł)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 439.793 zł)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 2.000 zł)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 16.000 zł)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2022 rok (kwota 2.549 zł)
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku.
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku .
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia.
28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Obrady sesji Rady Powiatu Sanockiego. Foto: archiwum eSanok.pl

źródło: materiały nadesłane

29-06-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)