REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Wożą drewno. MIESZKAŃCY: Domy pękają! (FOTO)

SANOK / PODKARPACIE. Do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy, którzy mają swoje domy przy ulicy Turystycznej w Sanoku. Wspomnianym traktem transportowane jest drewno. – Przejeżdżające ciężarówki, z różną częstotliwością w miesiącu i sprawiają, że szklanki w domach się trzęsą. Budynki pękają – alarmują nasi Czytelnicy.

Mieszkańcy wspomniany problem sygnalizowali w Urzędzie Miasta Sanoka w lipcu 2020 roku. Korespondowali także ze Starostwem Powiatowym w Sanoku.

– Przy każdym przejeździe pojazdów o dużej masie odczuwalne są wibracje wewnątrz budynków, a na elewacji budynków pojawiły się pęknięcia czego skutkiem może być nieodwracalne uszkodzenie mienia. Dodatkowym problemem po przejeżdżających pojazdach są zanieczyszczenia w postaci pyłu, błota pokrywającego elewację budynków , jak też pojazdy garażowe i chodniki przydomowe. Istotnym jest wspomnieć, iż ulica Turystyczna posiada status drogi publicznej, a pomimo to jest całkowicie nie oznakowana znakami drogowymi, jak też – z uwagi na brak stosownego oznakowania – nie kontrolowana tonażowo – wskazywał w piśmie do urzędu mieszkaniec.

Artur Kondrat

W odpowiedzi wiceburmistrz Artur Kondrat napisał: – Zamiana organizacji ruchu na ulicy Turystycznej, polegająca na wprowadzeniu zakazu wjazdu pojazdów o określonej masie (tonażu) będzie przeanalizowana i przy pozytywnej opinii zostanie wprowadzona.

Po blisko dwóch latach na wspomnianej ulicy nic się nie zmieniło. W październiku 2021 roku wpłynęło pismo do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Sanoku z prośbą o interwencje. Odpowiedź była jednoznaczna zarządca drogi, Miasto Sanok, musi o to zawnioskować.

Stanisław Chęć

– Celem wprowadzenia wnioskowanej zmiany zarządca drogi winien przedstawić staroście sanockiemu, jako organowi zarządzającemu ruchem projekt organizacji ruchu wraz ekspertyzą tonażową, z której jasno będzie wynikało, że stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni nie jest dostosowany do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej 10 t, albo powyżej 8 t, spełniający co najmniej jedną z przesłanek, jak wynika to z ustawy – pisał Stanisław Chęć, starosta sanocki.

Do dnia dzisiejszego nic się w tej kwestii nie zmieniło. W jednym z najnowszych pism, z 14 lutego 2022 roku, mieszkańcy wskazują, że od lipca 2020 roku nie zostały podjęte żadne czynności przez urząd.

– W dalszym ciągu przejazd transportów dłużycy z drewnem o przekroczonym tonażu degraduje teren drogi miejskiej, który nie jest właściwie przygotowany do tego typu obciążenia. Odcinek ten jest podatny na wstrząsy. Przy każdym przejeździe pojazdów odczuwalne są drgania otaczających budynki – pisali po raz kolejny mieszkańcy.

Poniżej wspomniana korespondencja.

Zapytanie w tej sprawie wystosowaliśmy do Urzędu Miasta Sanoka oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Ulicą Turystyczną odbywa się m.in. ruch samochodów ciężarowych, spośród których część używana jest do wywozu drewna pochodzącego z terenów Lasów Państwowych Nadleśnictwa Brzozów.

Paweł Biernacki. fot. nadesłane

– Wywóz drewna z kompleksu Olchowce ulicą Turystyczną odbywa się od lat. Niestety, nie ma możliwości zorganizowania i przeprowadzenia transportu drewna inną trasą. Nadleśnictwo Brzozów, zdając sobie sprawę ze wspólnego użytkowania drogi przez firmy zajmujące się transportem drewna i mieszkańców, rokrocznie przeznacza środki finansowe na utrzymanie drogi – podkreśla Paweł Biernacki, nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów.

Jak wskazuje nasza rozmówczyni w tym roku dokonano uzupełnienia nawierzchni na drodze, przeznaczając na ten cel 35 m3 tłucznia. W poprzednich latach także Nadleśnictwo Brzozów ponosiło koszty związane z utrzymaniem drogi, uzupełnieniem nawierzchni czy remontów przepustów.

– W roku 2015 wspólnie z Gminą Miasta Sanoka wykonano remont drogi. Wówczas Nadleśnictwo poniosło prawie 85 % kosztów remontu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód na drodze wywozowej – na części z nawierzchnią nieulepszoną – są one na bieżąco naprawiane – uzupełnia.

Droga to jednak jeden problem. Pozostaje kwestia pękających budynków, które znajdują się przy ulicy Turystycznej.

– Wiemy, że miasto rozrasta się, a przy ulicy Turystycznej i Olchowieckiej pojawiają się nowe zabudowania. Wraz z udostępnieniem terenu pod zabudowę pojawiają się także nowe wyzwania i problemy. Część z nich może być związana z nośnością drogi i transportem wysokotonażowych pojazdów, w tym między innymi pojazdów wywożących drewno z Lasów Państwowych. Należy mieć również świadomość, że równolegle trwają prace związane z transportem drewna z lasów będących własnością Mienia Komunalnego Miasta Sanoka. Przy ulicy Turystycznej i Olchowieckiej powstają nowe domy, a także jest doprowadzana jest infrastruktura liniowa, co zmusza inwestorów do użycia ciężkiego sprzętu powodującego uciążliwości dla okolicznych mieszkańców – wyjaśnia nadleśniczy.

I dodaje na koniec: – Okolica, w której wszyscy funkcjonujemy ma szereg funkcji – stanowi zarówno miejsce do życia jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. Wzajemna wyrozumiałość wobec takiego stanu rzeczy wydaje się tutaj kluczowa.

 

Po otrzymaniu odpowiedzi z Urzędu Miasta Sanoka opublikujemy ją na naszej stronie.

Zdjęcia samochodów oraz korespondencji nadesłane przez Internautę.

04-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)