REKLAMA
REKLAMA

Święto patrona Szkoły Podstawowej w Zahutyniu! (FOTO)

ZAHYTYŃ / PODKARPACIE. 4 listopada odbyło się Święto Szkoły i Patrona Szkoły im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Msza świętą prowadzoną przez o. Proboszcza Karola Bucholca OMI. Sprawował ją w intencji Dyrekcji, Nauczycieli, Administracji, Emerytowanych pracowników oraz drogich Uczniów uczęszczających do tej szkoły, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Niepokalanej oraz św. Eugeniusza de Mazenoda.

W kazaniu usłyszeliśmy:
– Ludzie często poszukują skarbów. Zapewne oglądaliście kiedyś taki film, pokazujący, jak to ktoś znalazł bardzo starą mapę, a na niej wskazane miejsce ukrycia skarbu. Potem taki podejmuje trudną i niebezpieczną wyprawę, ryzykuje swoje życie, aby znaleźć ten skarb. Wyobraźcie sobie jakąś jaskinię, albo tajemniczą, bezludną wyspę, gdzie znajduje się stara, okuta metalem skrzynia, a w niej kosztowności, złoto, korale, perły, diamenty. Tak ludzie najczęściej wyobrażają sobie skarb. Ale może być jeszcze i inne pojęcie skarbu..

Kontynuując powiedział: – I tak pierwszy skarb, który pomaga nam znaleźć Patron to wiara w Boga i drugiego człowieka. Wiara powoduje, że człowiek widzi dużo więcej niż oczami. Wiara to też są oczy tylko duszy. Adam Mickiewicz wielki poeta pisał kiedyś, że be wiary nasz rozum byłby jak niewidomy. Bez wiary trudno byłoby nam znaleźć sen życia. To wiara nam mówi, że jest życie wieczne, gdzie już każdy będzie szczęśliwy, bo tam nie będzie już cierpienia, szkoły też. Drugi skarb, który pozwala nam znaleźć to życie. Życie jest darem od Boga. Dlatego o dzieciach się mówi, że są darem nieba dla rodziców. Ja się nie dziwię, że mama czasem mówi o swoim dziecku: mój ty aniele. Skoro tak, to powinniśmy śpiewać tak, jak pewna piosenkarka: O życie, kocham cię nad życie. Powinniśmy dbać o zdrowie. Inny poeta Jan Kochanowski napisał taką ładną fraszkę: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”. No właśnie dopóki człowiek jest zdrowy, to o zdrowie nie dba. A kiedy zachoruje, to oddał by wszystkie swoje skarby aby być zdrowym, ale wtedy najczęściej jest już za późno. Trzeci skarb, który pozwala nam znaleźć nasz Patron Szkoły to rodzina…

Po zakończonej Mszy św. udaliśmy się przed budynek szkoły. Samorząd uczniowski przy obelisku złożył wiązankę kwiatów i zapalił znicze upamiętniające 80-lecie Szkoły. Następnie prowadzący pan Dariusz poprosił ojca Proboszcza o poświęcenie Placu Zabaw dla dzieci, Mini Boiska oraz nowej Sali Przedszkolnej. Po pokropieniu poszczególne delegacje przecięły wstęgi otwarcia.

Następnie udaliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie został wprowadzony Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu. Odśpiewaliśmy hymn! Po hymnie wszyscy zajęli miejsca.

Wszyscy przybyli do Szkoły Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu na uroczystość Święta Szkoły oraz Patrona szkoły zostali serdecznie powitani.

– Jest to dla nas dzień szczególny, ponieważ szkoła funkcjonuje już w pełnej strukturze ośmioklasowej, wzbogaconej o drugi oddział przedszkolny. Jest więc wiele okazji do świętowania. Święto szkoły jest równocześnie dniem otwartej szkoły, co znaczy, że zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania pomieszczeń szkolnych…

Małgorzatę Wasylczyszyn, dyrektor szkoły:

„Szanowni Państwo, Dostojni Goście, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Drodzy Uczniowie! Witam na uroczystości z okazji Święta Szkoły i jej Patrona Władysława Beliny-Prażmowskiego. Spotykamy się w przededniu rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest to dla wyjątkowy moment, gdyż w tym roku szkolnym nasza szkoła osiągnęła pełną strukturę ośmioklasową. Ten fakt sprawia, że dzisiejsza uroczystość ma charakter tak wyjątkowy, podniosły i dla społeczności lokalnej jest dniem szczególnym. Czekaliśmy na tę chwilę długo.

Podczas jubileuszu 80-lecia szkoły i w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, w listopadzie 2018 roku, szkole zostało powtórnie nadane imię Władysława Beliny – Prażmowskiego.

W listopadzie 2021 roku Szkole nadaliśmy sztandar, który wpisał się w ceremoniał szkolny i w uroczystości z jego udziałem. Wymienione zdarzenia przypominają historię szkoły, a jest to historia niezwykła. Budynek szkoły został wybudowany wielkim wysiłkiem mieszkańców, został poświęcony i oddany do użytku w 1938 roku. Szkole zostało wówczas nadane imię naszego patrona, pułkownika, legionisty Józefa Piłsudskiego, twórcy kawalerii odrodzonej Polski, uczestnika walk o niepodległość Polski, odznaczonego krzyżem Virtuti Militari i 5-krotnie Krzyżem Walecznych, późniejszego prezydenta Krakowa i wojewody lwowskiego.

Przez ostatnie lata zdobywaliśmy fundusze, staraliśmy się, aby nasza szkoła była coraz lepiej wyposażona, coraz bardziej estetyczna, coraz bardziej przyjazna wszystkim uczniom. Dzięki rządowym projektom została wyposażona w cztery pracownie przedmiotowe, zakupiono nowe meble do pracowni, pracownię informatyczną wzbogacono w sprzęt z „Laboratoriów przyszłości”. Każda klasa jest wyposażona w monitor interaktywny i nowoczesne narzędzia do nauki. Przeprowadziliśmy remonty klas i pomieszczeń, odnowiliśmy ogólnodostępny plac zabaw.

Obecny rok szkolny rozpoczęliśmy z drugim oddziałem przedszkolnym. Dla najmłodszych dzieci przygotowaliśmy nową salę oraz przystosowany dla nich plac zabaw, a dla starszych uczniów mini boisko. Wielka tu zasługa rodziców w wspieraniu szkoły w tych inwestycjach, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję również stowarzyszeniu „Aktywny Zahutyń”, który sfinansował blisko połowę całej inwestycji.

Pragnę podziękować Panu Ernestowi Nowakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz wraz z całą Radą Gminy, Radnej Miasta i Gminy Zagórz – Pani Anecie Szczepek, Rodzicom, Babciom, mieszkańcom Zahutynia, wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że dziś możemy cieszyć się z ośmioklasowej Szkoły. Dziękuję nauczycielom, pracownikom obsługi za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

W tym momencie przywołuję słowa Jana Zamoyskiego, który w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej, w 1600 roku zapisał: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Te słowa podkreślają wielką rangę edukacji, wychowania zarówno przez szkołę jak i rodziców. Dziś dajemy naszej młodzieży wspaniały przykład, że wspólnym działaniem możemy wiele zdziałać dla dobra naszej małej ojczyzny.

Jestem przekonana, że szkoła mając za Patrona Władysława Belinę- Prażmowskiego – nadal będzie się rozwijać i kształcić kolejne pokolenia.

Dziękuję za uwagę i oddaję głos nauczycielom prowadzącym dzisiejszą uroczystość: Pani Dorocie Filipowicz oraz Panu Dariuszowi Czechowi.”

Kolejno prowadzący powiedział: „Bogatym nie jest, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje, kto zdolny jest dawać” – mówił św. Jan Paweł II. Podzieliliśmy się radością i naszą wdzięcznością. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji planów i zamierzeń, zaoferowały szkole bezinteresowną pomoc i życzliwość.

W ramach podziękowań wyróżniono:

  • Pana Ernesta Nowaka – Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz, za wsparcie finansowe naszej szkoły;
  • Panią Ewelinę Duszczyńską – Niemczyk reprezentującą Fimę „Inox”;
  • Pana Damiana Niemczyka – Prezesa fundacji „Prosty gest” – za pomoc w ufundowaniu nowego wspaniałego placu zabaw dostosowanego dla dzieci z oddziału przedszkolnego;
  • Panią Anetę Szczepek – Radną Miasta i Gminy Zagórz – dzięki, której wraz z Radą Rodziców, Parafią, Druhom z OSP, Paniom z KGW w organizację „Pikniku Rodzinnego” zdobyto środki w wysokości 6.000,00 zł na mini boisko;
  • Panią Magadalenę Batruch-Klaus – która zgłosiła szkołę do konkursu „Dzień na Medal” Polskiej Fundacji Olimpijskiej. Głosowaliśmy na nasz projekt, wysyłając smsy od 7 lipca do 4 sierpnia i ten sposób wygraliśmy 58.000,00 złotych, które przeznaczymy na podłoże elastyczne na placu zabaw;
  • Pana Janusza Baszaka – Dyrektora Banku PKO B.P w Sanoku – za wieloletnią współpracę, promowanie przez Bank PKO B.P. szkolnego Koła SKO oraz wsparcie finansowe naszej szkoły;
  • Pana Zbigniewa Pawłowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko – za bezinteresowną pomoc i życzliwość, które przyczyniły się do realizacji naszych planów i zamierzeń.

Kolejno zabrała głos wśród szacownych gości Przewodnicząca Rady Rodziców pani Aneta Szczepek, która powiedziała:

„Dostojni i Czcigodni goście, absolwenci, drodzy pedagodzy, kochani uczniowie, szanowni rodzice i przyjaciele naszej szkoły, spotykamy się dzisiaj, aby uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej patronowi Naszej szkoły. Ten rok jest dla Nas szczególny, z początkiem roku szkolnego wkroczyliśmy w pełną strukturę szkoły ośmioklasowej, do naszej szkoły uczęszcza 100 uczniów. „Walka o szkołę” przyniosła wymierne owoce! Szanowni Państwo, Tadeusz Kotarbiński powiedział „Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości.

Dzisiejszy dzień skłania mnie do podróży w czasie. Pięć lat temu „walczyliśmy” o utworzenie w naszej szkole pełnej struktury ośmioklasowej z istniejącej na tamten czas szkoły trzyklasowej. UDAŁO SIĘ! Jeszcze raz chciałam podziękować wszystkim za pomoc i wsparcie. Cztery lata temu nadaliśmy imię legionisty Władysława Beliny-Prażmowskiego naszej szkole w osiemdziesiątą rocznicę jej powstania. Nie tak dawno, bo niespełna rok temu poświęciliśmy sztandar, który jako symbol Naszej szkolnej Ojczyzny. Z końcem ubiegłego roku szkolnego na szczeblu gminnym zapadła decyzja o utworzeniu drugiego oddziału przedszkolnego. Zatem mamy osiem klas z dwoma oddziałami przedszkolnymi. Dzięki pozyskanym środkom finansowym i „dobroci serc Ludzkich” w okresie wakacji powstał plac zabaw dla przedszkolaków, mini boisko przyszkolne oraz nowa sala dla przedszkolaków.

Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy Dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy przez wiele lat tworzą historię i tradycję szkoły. Prowadzą szkołę do sukcesów, wychowują, wpajają właściwe wartości, wpływają na rozwój placówki i jej pozytywny wizerunek i wysoko stawiają poprzeczkę , następnym pokoleniom nauczycieli.

Nasza szkoła pomimo 84 lat istnienia jest placówką nowoczesną, kolorową, przyjazną, otwartą na nowe wyzwania edukacyjne.

Jako szkoła możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami i sukcesami, nie sposób wymienić wszystkich. Szkolne sukcesy to wynik zdolności naszych dzieci, ale też zaangażowania kadry pedagogicznej oraz rodziców, którym serdecznie dziękuję za owocną współpracę.

O szkole w Zahutyniu można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, pokolenia wychowanków, kadrę kierowniczą i nauczycielską. W istocie jednak pozostała taka sama – jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też miejscem niezmiennej relacji: mistrz-uczeń, pedagog-„wychowanek. Ta relacja wydaje się być ponadczasowa, ponieważ:
„Kto liczy na tygodnie – sieje trawę,
Kto liczy na lata – sadzi drzewa
Kto liczy na wieki – wychowuje ludzi”.

Po wystąpieniach gości nadszedł czas na występy uczniów. Była to kwintesencja całej uroczystości. Dzieci nagrodzono gromkimi brawami.

Całość zakończyła pani Dyrektor następującym przemówieniem:

– Szanowni Goście. W imieniu własnym i całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować za to, że w tak szczególnym dla nas dniu byliście razem z Nami. Dziękuję za przychylność, za wsparcie a nade wszystko za ciepłe słowa i życzenia. Kochani Uczniowie Wam dziękuję najcieplej jak potrafię. Jesteśmy z Was po raz kolejny bardzo dumni.

10-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)