REKLAMA
REKLAMA

Uczniowie „Ekonomika” na stażach zagranicznych w Szwecji i Grecji

SANOK / PODKARPACIE. Każdego roku uczniowie Zespołu Szkół nr 1 mają możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne. Praktyki te odbywają się w ramach programu Erasmus+. W tym roku szkolnym nie było inaczej. Na praktyki do Szwecji wybrało się czternaścioro ekonomistów i logistyków, natomiast tyle samo gastronomów i hotelarzy odbyło swoje praktyki w Grecji.

Dzięki praktykom zagranicznym uczniowie mogli zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną nabytą w szkole w oparciu o praktyczne umiejętności oraz poszerzyć swoje kompetencje zawodowe. Z racji tego, że głównym językiem projektu był język angielski, uczniowie zyskali możliwość doskonalenia swoich kompetencji językowych. Młodzież mogła przetestować nabytą wcześniej znajomość angielskiego a także poszerzyć swój zasób słownictwa, zarówno ogólnego jak i specjalistycznego.

Bardzo dużą zaletą takich wyjazdów jest również rozwój kompetencji miękkich takich jak umiejętności interpersonalne, praca zespołowa, umiejętność rozwiązywania problemów, tolerancja, zdolność komunikacji czy też umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach, zdolność do samodzielnej pracy, kreatywność, organizacja pracy własnej, umiejętność zarządzania sobą w czasie. Młodzież zyskała możliwość ogromnego rozwoju osobistego, a także zwiększyła swoje szanse oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Udział w stażach zagranicznych to nie tylko praca, ale także możliwość udziału w interesujących wycieczkach i zobaczenia wielu wspaniałych miejsc oraz poznanie interesujących osób. Uczniowie rozwijają w ten sposób swoje kompetencje kulturowe oraz interpersonalne. Dzięki pracy w środowisku międzynarodowym zwiększa się tolerancja oraz świadomość europejska.

Praktyki są w całości finansowane z funduszy europejskich, co pozwala na udział w nich młodzieży, którą w innym wypadku nie byłoby stać na wyjazd zagraniczny. Przyczynia się to do ich wyjścia ze strefy wykluczenia oraz polepszenia perspektyw na przyszłość.

materiały nadesłane

28-06-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook