REKLAMA
REKLAMA

Wspólne działania na rzecz obronności

14 czerwca br. podpisane zostało porozumienie o współpracy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. “Pług” a Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Potwierdza to partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Celem podpisania umowy są wspólne działania na rzecz obronności, a także upowszechniania wiedzy obronnej i umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa polskiego.

Podkarpacka Brygada OT podpisała porozumienie z organizacją, która posiada umiejętności i wiedzę, działając według najwyższych standardów, czyli Komendą Główną Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie.

– Zawarcie porozumienia ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego stwarza nam możliwości do rozwijania postaw proobronnych, patriotycznych oraz wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych, które zachęcą młodzież do służby we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych – powiedział płk Michał Małyska, dowódca 3.PBOT

Związek Strzelecki należy do organizacji proobronnych i społeczno-wychowawczych. Organizacje tego typu odegrały ważną rolę w przygotowaniach do odzyskania przez Polskę Niepodległości i jeszcze przed Wielką Wojną w latach 1914-1918, potem przez uczestnictwo Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej na froncie rosyjskim oraz w pracy konspiracyjnej na Wschodzie. W wolnej Ojczyźnie brały one udział w walkach o granice, jak również przygotowywały młodzież w dziedzinach przysposobienia wojskowego i wychowania obywatelskiego, mając za cel zapewnienie Polsce bezpieczeństwa.

Obecnie Komenda Główna ZS JP w Rzeszowie jest największą organizacją o charakterze proobronnym w Polsce. Skupia 56 jednostek strzeleckich w całej Polsce także z Ukrainy i Irlandii.

Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego kontynuuje tradycje przedwojennych formacji proobronnych. Powstałe na początku ubiegłego wieku, odegrał ogromną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Strzelcy zawsze łączyli wychowanie patriotyczne z pracą na rzecz społeczeństwa.

– Obie strony łączy niewątpliwie miłość do Ojczyzny i polskiej tradycji, ważnym czynnikiem jest wola służby państwu polskiemu – swoją wdzięczność i gratulacje złożyła pani wojewoda
podkarpacki Ewa Leniart.

Wzajemne wsparcie i zaangażowanie, wspólny dialog i współpraca pozwoli na współdziałanie na rzecz naszej społeczności. Działalność Związku Strzeleckiego z 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej wesprze inicjatywę wychowania patriotyczno– obywatelskiego, zwłaszcza w pracy z młodzieżą i dziećmi – orlętami.

– Duża część kadry Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jest jednocześnie żołnierzami 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej – formalizację umowy podsumował Marek Matuła, komendant główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

st. szer. Magdalena Mac
p.o. oficer prasowy 3 PBOT

15-06-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)