REKLAMA
REKLAMA

Wzrost cen energii. Czy sanocka uczelnia wprowadzi naukę zdalną?

SANOK. Jeszcze nie tak dawno wprowadzane na niemal każdej uczelni zajęcia zdalne były bezpośrednim efektem pandemii COVID-19. Świat zdołał już wrócić do normy, uczelnie z początkiem października na nowo rozpoczęły zajęcia stacjonarne, jednak wiele uczelni w Polsce zdecydowało się na nauczanie hybrydowe lub zdalne z powodu wysokich cen energii elektrycznej. Postanowiliśmy się przyjrzeć, jak wygląda sytuacja w sanockiej uczelni.

Studenci na wielu uczelniach zostali bezpośrednio dotknięci absurdalnie wysokimi cenami energii elektrycznej i ogrzewania poprzez nauczanie zdalne lub hybrydowe. Władze uczelni w całym kraju starają się, aby obecna jak najmniej dotknęła studentów. Podobnie jest z Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku.

Wojciech Pajestka

Na podstawie „Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku”, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku na podstawie art. 2 pkt 2 lit. b-e Ustawy, znalazła się wśród podmiotów, którym „zamrożono” ceny energii elektrycznej w 2023 roku. Zdajemy sobie sprawę, że mimo to są one znacznie wyższe od dotychczasowych, co jednak nie powinno wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie Uczelni — przekazuje nam Wojciech Pajestka, rzecznik prasowy uczelni.

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku określa:

1) cenę maksymalną sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi;

2) zasady i tryb przyznawania i wypłacania rekompensat dla podmiotów uprawnionych z tytułu wprowadzenia ceny maksymalnej;

3) zasady i tryb wprowadzenia czasowego obowiązku przekazywania odpisu na Fundusz;

4) szczególne rozwiązania stosowane w przypadku ograniczenia dostępności wody amoniakalnej.

Art.2 Ustawy określa maksymalną cenę energii elektrycznej wynoszącą:

a) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a,

b) 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. b–e – przy czym cena ta nie zawiera podatku od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oraz podatku akcyzowego, o którym mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu — KLIKNIJ

Trudna sytuacja ”daje się we znaki” włodarzom uczelni wyższych. Wiele uczelni, jak chociażby Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zdecydowało się na przejście na nauczanie hybrydowe. Studenci niepokoją się zaistniałą sytuacją, jednak Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku uspokaja.

W związku ze wzrostem cen energii nie planujemy przejścia na nauczanie hybrydowe lub zdalne — dodaje Wojciech Pajestka.

źródło: red., gov.pl

foto: arch.red.

17-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)