REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Miasto przesuwa terminy wykupu obligacji i emituje kolejne!

SANOK / PODKARPACIE. Miasto przesuwa terminy wykupu obligacji w sumie do roku 2038, a dodatkowo emituje kolejne o wartości 20 mln zł. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że są to: – Środki niezbędne na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu serii obligacji.

– Emisja obligacji, to nic innego jak zaciąganie kredytu. Miasto się zadłuża. Przesunięcie terminu wykupu obligacji, pociąga za sobą dodatkowe koszty związane z płaceniem odsetek – podkreśla Sławomir Miklicz, radny Rady Miasta Sanoka.

– To chyba najważniejsze uchwały obecnej kadencji. Pokazują one jednak smutną prawdę, że miasto nie ma pieniędzy na spłatę kredytów – dodaje.

„Gmina Miasta Sanoka wyemituje 20.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

Przedłożony projekt uchwały stanowi element realizacji uchwały budżetowej na 2023r., w której zaplanowano, że środki niezbędne na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu serii obligacji pochodzić będzie z emisji obligacji komunalnych”.

Uchwały dotyczące przesunięcia terminów wykupu obligacji emitowanych w poprzednich latach:

Uchwała dotycząca emisji obligacji o wartości 20 mln zł:

Uchwały wprowadzające zmiany w budżecie polegające na zmianie terminów wykupu obligacji radni przyjęli 11 głosami „za”, przy 8 głosach „przeciw”. 

Uchwałę dotyczącą emisji kolejnych obligacji o wartości 20 mln zł poparło 12 radnych. Przeciw było 6 osób, a 1 wstrzymała się od głosu.

Więcej niebawem!

Grafika poglądowa.

26-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)