REKLAMA
REKLAMA

Sesja Rady Powiatu Sanockiego (RETRANSMISJA)

Sesja Rady Powiatu Sanockiego (RETRANSMISJA)

SANOK / PODKARPACIE.  28 marca 2023 r. o godz. 16:00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku odbędzie się 57. Sesja Rady Powiatu Sanockiego z następującym porządkiem obrad.

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu LVI sesji Rady Powiatu Sanockiego.
5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.
6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie Starosty Sanockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sanockiego w roku 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2023 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu sanockiego (I)”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2023 rok (kwota 600 zł).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2023 rok (kwota 37.318 zł).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na rok 2023 (kwota 11.987 zł).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2023 rok (kwota 20.000 zł).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2023 rok (kwota 256.419 zł).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2023 rok (kwota 293.800 zł).
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2023-2036.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ w Sanoku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sanockiego na rok 2023.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wnioski i oświadczenia.
22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

28-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Komentarze wyróżnione:
(zarejestrowanych czytelników)

Ewidentnie winny2023-03-28 19:11:42
0 0
niewinny, kolejny raz. No brawo!
Odpowiedz
Pokaż więcej komentarzy (0)
Pokaż więcej komentarzy (0)