REKLAMA
REKLAMA

SZPITAL SANOK: ogłoszenie o pracę

SANOK / PODKARPACIE. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku zatrudni pracownika na stanowisko:

Młodszy Asystent – Farmaceuta

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenie: ukończone 5-letnie studia farmaceutyczne,
 • otwartości i pracowitości,
 • dokładności,
 • skrupulatności,
 • odpowiedzialności,
 • umiejętności pracy w zespole.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Podanie w sprawie pracy należy złożyć w terminie do 31.01.2023 r.:

 • osobiście w Sekretariacie Dyrekcji SPZOZ w Sanoku (budynek Administracji przy ul. 800-lecia 26, pok. nr 3),
 • lub przesłać drogą listowną na adres: SPZOZ ul. 800-lecia 26, 38- 500 Sanok,
 • lub w formie elektronicznej na adres: szpital@zozsanok.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: szpital@zozsanok.pl;

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

30-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook