REKLAMA
REKLAMA

Chcesz zrezygnować z wyjazdu zagranicznego? Jak złożyć rezygnację z wycieczki w biurze podróży?

Przysłowie ludowe mówi, że człowiek planuje, a życie wykonuje. Jest tym wiele prawdy, także jeśli chodzi o planowanie wyjazdów turystycznych, które z różnych przyczyn mogą nie dojść do skutku. Jeśli będziesz musiał odwołać wyjazd, za który już zapłaciłeś, dowiedz się, jak to zrobić i czy możesz odzyskać uiszczoną płatność.

Warunki udziału w imprezie turystycznej z biura podróży

Podstawą organizacji wyjazdu turystycznego z touroperatorem jest zawierana z nim umowa o udział w wycieczce. Składając pod nią podpis, godzisz się na warunki, jakie zostały w niej opisane. Do czasu rozpoczęcia imprezy turystycznej masz jednak prawo z niej zrezygnować.

Gwarantuje Ci to art. 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach. Stanowi on, że podróżny może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem takiej imprezy. Jednak musisz liczyć się z tym, że w takiej sytuacji biuro najpewniej zobowiąże Cię do zapłacenia odpowiedniej opłaty na rzecz organizatora turystyki.

W tym samym artykule dodano, że podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w określonych przypadkach. Ma takie prawo, jeśli wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w miejscu docelowym lub w jego najbliższym sąsiedztwie, które mają lub miałyby znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego – np. pożary czy powodzie.

Jak złożyć rezygnację z wycieczki – sprawdź umowę z biurem podróży

W różnych sytuacjach możesz chcieć wycofać się z umowy zawartej z biurem podróży. Sięgnij wówczas do jej zapisów i do warunków uczestnictwa, gdzie powinieneś odnaleźć punkt dotyczący odstąpienia od umowy. Na przykład w przypadku biura podróży Rainbow dokładnie zostało opisane, co turysta powinien zrobić w przypadku odstąpienia od umowy. Wymagać to będzie złożenia do biura pisemnego oświadczenia uczestnika o takiej decyzji.

Rezygnacja z wycieczki a zwrot płatności

Zastanawiasz się, czy otrzymasz pełen zwrot płatności, jakie już uiściłeś na poczet realizacji umowy o imprezę turystyczną? To zależy. Na przykład w przypadku Rainbow odstąpienie do 45 dni przed dniem wyjazdu pociąga za sobą koszt rzędu 7 proc. ceny imprezy, a już w przypadku odstąpienia na 8-14 dni – aż 70 proc. jej ceny. Nie musisz się jednak przejmować kosztami, jeśli wraz z imprezą wykupisz prywatne ubezpieczenie turystyczne, które będzie polisą od kosztów rezygnacji z podróży.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu turystycznego

Ubezpieczenie turystyczne pozwala na zapewnienie sobie ochrony przed kosztami różnych zdarzeń. Zakres obejmuje przy tym zwykle koszty leczenia i rehabilitacji za granicą, transportu do kraju czy NNW i OC w życiu prywatnym. Jednak np. w towarzystwie UNIQA można wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, które chroni przed ponoszeniem m.in. wydatków z tytułu odwołania wycieczki. Możesz otrzymać zwrot m.in.:

  • kosztów rezygnacji z podróży,
  • kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania,
  • kosztów rezygnacji z biletu i nie tylko.

Ubezpieczenie to chroni środki finansowe, jakie wpłaciłeś np. do biura podróży w związku z zaplanowaną podróżą, od momentu ich wpłaty do rozpoczęcia podróży lub rezygnacji z niej. Umowa powinna być przy tym zawarta najpóźniej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Na stronie https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-rezygnacji-z-podrozy/ możesz zapoznać się z rozszerzeniami ochrony. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia towarzystwo UNIQA wskazało, kiedy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży będzie działało i w przypadku rezygnacji nawet na kilka dni przed rozpoczęciem wakacji odzyskasz poniesione wydatki, łącznie ze zwrotem kosztów zaliczki i innych opłat.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

29-03-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij


Napisz komentarz przez Facebook