REKLAMA
REKLAMA

SANOK: Dr hab. inż. Mateusz Kaczmarski, prof. UP rektorem na kolejną kadencję!

SANOK. Dr hab. inż. Mateusz Kaczmarski, prof. UP dotychczasowy rektor Uczelni po zgłoszeniu kandydatury przez Radę Uczelni i pozytywnym jej zaopiniowaniu przez Senat został wybrany ponownie na tę funkcję na kadencję 2024-2028. Wynik głosowania Kolegium Elektorów był jednogłośny. Rektor elekt drugą kadencję rozpocznie 1 września br.

Mateusz Kaczmarski jest absolwentem I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. W roku 2009 ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie i w tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie, które zostały zakończone w 2015 obroną rozprawy doktorskiej i nadaniem stopnia naukowego doktora. Ponadto w 2009 roku ukończył roczne studium „Business management” w Sydney Business Institute (Sydney, Australia). Od 2010 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku (poprzednia nazwa Uczelni Państwowej), a od 2015 roku na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Gospodarki Rolnej i Leśnej. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Rolnictwa, a następnie funkcję dyrektora Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej.

W roku 2022 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i uzyskał dyplom Master of Business Administration (MBA) przedstawiając pracę dyplomową pt. „Ocena wpływu potencjału badawczo-rozwojowego województw w Polsce na ich rozwój”. W roku 2023 na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w Polsce z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz terenów górskich i podgórskich” uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a Senat naszej Uczelni nadał mu tytuł profesora UP.

źródło: Uczelnia Państwowa w Sanoku

19-03-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook

lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)